Wittenburg eist inspraak in verkoopbeleid

10 maart 2011

Via een zijdelingse opmerking op een overleg in 2009 hoorde bewonerscommissie Wittenburg dat Eigen Haard van plan was om haar meerderheidsbelang op te geven in de complexen waar woningen zijn verkocht. Wittenburg is een ‘gemengd’ complex, waar zowel huurders als kopers wonen. Volgens de Overlegwet moet de verhuurder de  bewonerscommissies schriftelijk informeren bij een voorgenomen beleidswijziging en heeft de koepel gekwalificeerd adviesrecht. Huurdersfederatie Alert wist van niets en kreeg pas veel later, nadat de bewonerscommissie Wittenburg contact had opgenomen, een adviesaanvraag van Eigen Haard.

Bewonerscommissie Wittenburg heeft eerst intern een klacht ingediend bij Eigen Haard omdat de corporatie niet aan haar informatieplicht had voldaan. De commissie eiste adviesrecht op complexniveau vanwege de ingrijpende gevolgen voor de huurders als Eigen Haard zich helemaal zou terugtrekken. Eigen Haard wees het adviesrecht van de hand. Daarop diende de commissie een verzoekschrift in bij de kantonrechter, met verwijzing naar de Wet op het overleg huurders verhuurder (ook wel de Overlegwet genoemd). De zitting was op 31 januari jl.

De kantonrechter heeft onlangs bepaald dat Eigen Haard het voorgenomen besluit, over doorverkopen tot honderd procent, moet opschorten en eerst moet aantonen of zij alle betrokken bewonerscommissies voldoende heeft geïnformeerd. Ook over de gevolgen die het uitgebreide verkoopbeleid heeft voor de huurders moet duidelijkheid komen. Eigen Haard heeft inmiddels haar verweer ingediend. Wordt binnenkort vervolgd.

Artikel delen:

!WOON