Wethouder De Wilt opent Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West

16 maart 2011

“Een plus een is drie”
Op donderdag 10 maart jl. opende wethouder Paulus de Wilt op feestelijke wijze de vestiging van het nieuwe Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West (Groenpad 4, Osdorp). Het Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West is een fusie van de Wijksteunpunten Wonen in de vroegere stadsdelen. Hierin werken Amsterdams Steunpunt Wonen en Eigenwijks nauw samen.

 

Foto: Paulus de Wilt knipt lint door van Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West. Fotograaf: Arnold Paalvast

 
“Houd de corporaties in de gaten!”
Volgens wethouder De Wilt is de fusie tussen de Wijksteunpunten Wonen die op 1 januari jl. een feit werd, bepaald niet zonder slag of stoot verlopen. Hij was echter positief over de toekomst. Door de nieuwe opzet kunnen er extra activiteiten worden verricht. In de vooroorlogse stad richten de Wijksteunpunten Wonen zich op malafide huiseigenaren; in de Westelijke Tuinsteden houdt men het gedrag van corporaties tegenwoordig nauwlettend in de gaten.

En dit bleek hard nodig want deze lieten de laatste jaren forse steken vallen. Het Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West concentreert zich op het houden van woonspreekuren, participatieprojecten, bewonersondersteuning (oprichten van bewonerscommissies) en energiebesparing.

“Vernieuwing Tuinsteden gaat door maar op een iets andere manier”
Ook al is het zwaar weer, toch gebeurt er volgens de wethouder nog genoeg in Nieuw-West. De komende vier jaar worden hier nog 3.600 nieuwbouwwoningen gebouwd. Veel projecten zijn echter uitgesteld of zelfs geschrapt. Het accent zal vooral liggen op renovatie, woningverbetering en energiebesparing. Door de stagnatie in de uitvoering van de Stedelijke Vernieuwingsplannen blijkt het nodig de corporaties extra te controleren en bewoners extra te ondersteunen. Volgens de wethouder bieden de Wijksteunpunten Wonen hiervoor de geschikte faciliteiten. Door de fusie van de Wijksteunpunten krijgt de organisatie meer armslag en kan de bewonersondersteuning meer aandacht krijgen.

Verhuizing verliep nogal moeizaam
Barbara van der Toom, coördinator van het Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West, zei dat de verhuizing veel energie van de medewerkers heeft geëist. Ze bedankte haar eigen team voor de getoonde flexibiliteit en inzet; de wethouder kreeg veel complimenten voor de steun die het stadsdeel heeft geboden.

Een stukje geschiedenis
Bij de eerste proefprojecten in de stadsdelen Geuzenveld-Slotermeer, Slotervaart en Osdorp waren de stadsdelen nog primair voor de vernieuwing verantwoordelijk. De vernieuwingsoperatie werd de overheid echter te duur. In de ‘Parkstadovereenkomst’ in 2007 spraken gemeente, stadsdelen en corporaties met elkaar af dat de corporaties die verantwoordelijkheid van de overheid zouden overnemen; zij zouden dan ook de financiële risico’s moeten dragen. Men begon vol goede moed maar in hetzelfde jaar sloeg in de bouwwereld de internationale kredietcrisis toe. En in 2010 raakten de corporaties in acute geldnood. De gemeente werd getroffen door het Noord-Zuidlijndebacle en de bezuinigingen van het Rijk.

Het College van B&W kondigde toen een algemene bouwstop af. Gevolg was dat de stedelijke vernieuwing onder zware druk kwam te staan. Bouwprojecten liepen vertraging op of werden niet meer uitgevoerd, corporaties kwamen hun onderhoudsverplichtingen onvoldoende na en sociale huurwoningen dreigende te verkrotten. Verder communiceerden corporaties matig en  kregen huurders soms te weinig informatie. Het Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West kan bewoners echter verder op weg helpen.

Wat gaat het Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West doen?
Een greep uit de activiteiten:
Voorlichting en hulpverlening: inloopspreekuur (ook Woningnet) en telefonisch: informatie over huurbescherming en de (rechts)positie van huurders; meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag; de taken van andere instellingen, informatiebijeenkomsten voor bewoners, adviezen van huurteam; Bewonersondersteuning: steun bij de oprichting van bewonerscommissies (Bewonersplatform Nieuw West); Kennisoverdracht aan actieve bewoners: onderhoudsklachten, de woningmarkt in Amsterdam, de rechten en plichten van huurders bij de stedelijke vernieuwing in Nieuw-West, een computercursus voor bewonerscommissies, onderhandelingstechnieken; contacten leggen; speciale projecten verzorgen; speciale computercursus voor actieve bewoners.
Signalering van knelpunten: periodiek overleg met bewoners, stadsdeel en corporaties.

mr. drs. R.N.A. Bakker, 16-3-2011

Artikel delen:

!WOON