Leegstandsonderzoek in binnenstad van start

21 april 2011

Het WSWonen gaat onderzoek doen naar de aanpak van leegstand in de Amsterdamse binnenstad. Bij de vaststelling van de begroting voor het jaar 2011 heeft de deelraad Centrum hiertoe een motie aangenomen. Onlangs heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel de subsidiebeschikking afgegeven, waarmee het onderzoek nu van start kan gaan.

Sinds de invoering van de Wet kraken en leegstand op 1 oktober 2010 heeft de gemeente meer mogelijkheden en bevoegdheden om leegstand tegen te gaan. Om er achter te komen welke woningen op dit moment – ten onrechte – niet beschikbaar zijn voor bewoning heeft Huurdersvereniging Centrum een voorstel ingediend om onderzoek te (laten) doen naar leegstand van woningen en panden. Een ander deel van het onderzoek moet zich richten op het aandragen van oplossingen, die vrijwel geen geld kosten, om leegstand tegen te gaan. Huurdersvereniging Centrum stelde voor om het onderzoek te laten uitvoeren door het WSWonen Centrum, dat een groot netwerk van bewoners en bewonersgroepen heeft in de binnenstad.

Op 30 november 2010 heeft de deelraad bij de vaststelling van de begroting voor 2011 een motie aangenomen van de raadsleden Kramer (GroenLinks), Duijndam (SP) en Lahaise (PvdA) met betrekking tot het laten uitvoeren van een leegstandsonderzoek door het Wijksteunpunt Wonen Centrum. Half januari diende het WSWonen een subsidieverzoek in, inclusief een plan van aanpak. Inmiddels is de subsidiebeschikking afgegeven, waarmee het onderzoek nu op korte termijn van start kan gaan.

Via een aparte pagina van de website van het WSWonen Centrum kan leegstand gemeld worden. Klik hier.

Artikel delen:

!WOON