30 september buurtconferentie Czaar Peterbuurt

30 augustus 2011

De Czaar Peterbuurt is een buurt die veel ontwikkelingen doormaakt. Woningstichting Eigen Haard is een aantal woonblokken aan het renoveren of een renovatie zit er aan te komen. Huurders moeten, al dan niet tijdelijk, hun woning  verlaten. In het najaar wordt het nieuw gebouwde woonzorgcentrum De Keyzer geopend. De bouwactivi-teiten geven overlast, maar het is een investering in de toekomst.

Op vrijdag 30 september vindt een buurtconferentie plaats, georganiseerd door het Wijksteunpunt Wonen Centrum en het Huis van de Buurt Oostelijke Binnenstad. Na enkele introducties over de belangrijkste ontwikkelingen in de buurt, wandelen we samen door de buurt. Na de wandeling gaan we napraten, en kunnen deelnemers ideeën, vragen en kritiek over de buurt uitspreken. De bijeenkomst is bedoeld voor buurtbewoners en zij die werken in en met de buurt.

Artikel delen:

!WOON