Minister Opstelten: bemiddelingskosten veelal onterecht

09 augustus 2011

In de grote steden zijn tientallen bureaus actief die woningen bemiddelen op de particuliere markt. Zij brengen verhuurder en huurder bijeen. Huurders betalen in de regel één maand huur als bemiddelingskosten. Bemiddelingsbureaus hebben er zodoende belang bij de huur zo hoog mogelijk te maken.
De te verhuren woningen worden door verhuurders aan deze bureaus aangeboden. De verhuurder moet dan ook gezien worden als opdrachtgever en klant van de bemiddelaars.

Kamerlid Jansen van de SP heeft afgelopen april aan minister Opstelten (VVD) gevraagd of de bij huurders in rekening gebrachte bemiddelingskosten redelijk zijn. De minister is helder in zijn beantwoording: bemiddelingskosten kunnen niet gevorderd worden “indien de bemiddelaar in feite optrad voor de verhuurder of indien hij wel een opdracht van de huurder ontving, maar tegelijk bemiddelde ingevolge een overeenkomst met een of meer verhuurders die huurders voor hun vrijkomende woningen zoeken.“

Hierin beantwoordt de mininster meteen de kern van de vraag of het redelijk is dat huurders bemiddelingskosten moeten betalen. De bemiddelaar kan alleen een lege woning aanbieden indien die door de verhuurder is aangeboden. De vérhuurder is dan ook de opdrachtgever tot het zoeken van een huurder. Hieruit volgt dat het onredelijk is om de huurder hiervoor ook te laten betalen. Huurders die eventueel bemiddelingskosten hebben betaald, kunnen deze dus als onverschuldigde kosten terugvorderen.

De minister benadrukt dat er wel bepaalde kosten bij huurders in rekening kunnen worden gebracht bij het aangaan van een huurovereenkomst, deze administratiekosten zijn echter zeer beperkt. Als het gaat om kosten van verhuring, zoals het vinden van nieuwe huurders, kunnen deze volgens de minister: “naar hun aard niet aan de huurder in rekening worden gebracht.” Dat levert immers een “niet redelijk voordeel” voor de verhuurder op en is daarmee in strijd met de wet. Algemene verhuurderskosten worden verdisconteerd in de huurpenningen.

Het is de minister overigens niet bekend waarom woningbemiddelaars hun koopaanbod gratis toegankelijk op internet zetten, maar bemiddelingsbureaus voor huurwoningen en kamers dat niet (altijd) doen.

Artikel delen:

!WOON

Woont u niet in Amsterdam, Amstelveen of Haarlem en bent u lid van de Woonbond, dan kunt u terecht bij de Woonbond Huurderslijn.Sluit