Spreekuren huurverhoging drukker dan ooit

28 mei 2014

Bij de Wijksteunpunten Wonen is de hulpvraag over huurkwesties flink gestegen. Bijna alle spreekuren zijn dit jaar drukker bezocht dan ooit. Met name in Zuid en Nieuw-West is de groei met ongeveer 35 procent het grootst. Zuid heeft tot nu toe al ruim 4000 contacten gehad en Nieuw-West bijna 2500.

In 2013 was er al een grote toename in het aantal vragen, deze toename zet zich versterkt door. Een groot deel van de vragen gaat over huurprijzen en (inkomensafhankelijke) huurverhoging.

Volgens Oscar Vrij, coördinator Wijksteunpunt Wonen Zuid, levert het nieuwe systeem schrijnende situaties op. “We zien dat de 4 procent stijging, bedoeld voor de laatste inkomenscategorie, huurders in de problemen brengt. Ze kunnen het simpelweg niet betalen. De inkomensafhankelijke stijging van 4, 4,5 en 6,5 procent zijn met name bedoeld om mensen met hogere inkomens door te laten stromen. De groep van 4 procent stijging is echter juist de primaire doelgroep voor de sociale huursector.”

Een voorbeeld dat zo de revue passeert tijdens de spreekuren: “Huurders met een laag inkomen die nu al een huur van €675 per maand betalen, krijgen een huurverhoging van 4 procent aangezegd. Hierdoor komt de huur boven de huurtoeslaggrens (die ligt op €699,48). Als zo iemand zijn of haar baan verliest, dan komt men niet meer in aanmerking voor huurtoeslag. Deze mensen moeten dan gedwongen verhuizen. Maar een andere betaalbare woning is er niet.

Ook mensen met een inkomensafhankelijke huurverhoging van 4,5% of 6,5% maken zich zorgen. Dit zijn vaak mensen met een gewone baan als tegelzetter, politieagent of onderwijzer. Ook zij vragen zich af of de huur nog veel langer betaalbaar blijft.

Lees ook het artikel in de Telegraaf van 27 mei:

Artikel delen:

!WOON