Nieuws

Publieksverslag WSWonen Centrum

28 mei 2014

Zojuist verschenen: het publieksverslag ”Huurdersondersteuning in de Amsterdamse binnenstad” van het WSWonen Centrum. Daarin een beschrijving van onze activiteiten, voorzien van cijfers over het kalenderjaar 2013. Een informatief boekje met veel foto’s en interviews. Klik hier om het publieksverslag te downloaden. […]

> Lees verder

Spreekuren huurverhoging drukker dan ooit

28 mei 2014

Bij de Wijksteunpunten Wonen is de hulpvraag over huurkwesties flink gestegen. Bijna alle spreekuren zijn dit jaar drukker bezocht dan ooit. Met name in Zuid en Nieuw-West is de groei met ongeveer 35 procent het grootst. Zuid heeft tot nu toe al ruim 4000 contacten gehad en Nieuw-West bijna 2500. […]

> Lees verder

Leefbaarheid en veiligheid – vooraankondiging informatieavonden

27 mei 2014

Na onze twee laatste bewonersbijeenkomsten is het ons meer dan duidelijk geworden: de bewoners van Nieuwendam, en dan vooral in de straten rondom ons kantoor, zich uiterst onveilig voelen. De reeks aan inbraken waar de buurt de laatste tijd opnieuw door geteisterd wordt, uitten zich tijdens onze meest recente bijeenkomst van maandag 28 april in […]

> Lees verder

Jaarverslag Wijksteunpunt Wonen Noord 2013

22 mei 2014

In ons jaarverslag over 2013 brengen wij verslag uit van onze activiteiten in 2013. Ook kunt u lezen welke prestatieafspraken met het stadsdeel Noord gemaakt zijn en hoe deze gerealiseerd zijn. Ook de financiële verantwoording is in het jaarverslag opgenomen. U kunt hier het jaarverslag 2013 van Wijksteunpunt Wonen Noord downloaden. Ontvangt u […]

> Lees verder

Nieuwe stap richting compleet afschaffen bemiddelingskosten

21 mei 2014

Op 22 april jl. schreven we een blog over bemiddelingskosten. Deze kosten worden nog standaard in rekening gebracht bij huurders van particuliere huurwoningen en bedraagt meestal een som gelijk aan één maand huur plus BTW. Deze kosten mogen, ook volgens veel recente rechtspraak, niet in rekening worden gebracht bij huurders […]

> Lees verder

Wijksteunpunten helpen bij huurverhoging 2014

13 mei 2014

Ook dit jaar is de Woonlastenkrant weer huis-aan-huis verspreid in Amsterdam. De Woonlastenkrant geeft uitleg over de regels rond de inkomensafhankelijke huurverhoging. En u leest hoe andere bewoners resultaat hebben geboekt: zij betalen niet langer teveel huur, hebben hun onderhoudsklachten opgelost of hebben met succes hoge servicekosten aangevochten. U kunt de “Woonlastenkrant 2014” downloaden, en […]

> Lees verder

Huurders verduurzamen de bestaande woningvoorraad

08 mei 2014

Huurders in Amsterdam Oost zijn het afgelopen jaar steeds actiever geworden met energiebesparing. Bij het Wijksteunpunt Wonen Oost (WSWonen Oost) melden steeds meer huurders zich voor ondersteuning bij energiebesparing. Meerdere bewonersgroepen uit grote complexen en tientallen individuele huurders worden ondersteund bij het aanvragen van dubbel glas, een zuinige CV ketel of zonnepanelen. Bij corporaties hebben […]

> Lees verder

Extra consultationhours about the proposal for rent increase

08 mei 2014

Because of the annual rent increase, Wijksteunpunt Wonen Zuidoost organises, in the months may and june, extra consultation hours on thursdaymornings between 10.00 and 12.00 pm at Bijlmerdreef 1289. You don’t have to make an appointment for this consultationhour. Please bring the proposal rent increase with you. These consultationhours are especially meant for the proposal […]

> Lees verder

!WOON