overlastvakantieverhuur.nl

26 januari 2015

Eind 2012 hebben we een online-meldformulier gemaakt waar bewoners makkelijk melding konden maken van overlast van legale of illegale shortstay, illegale hotels en vakantieverhuur. We ontvingen al ca. 500 meldingen. Die pagina is nu geheel vernieuwd, met nieuwe naam: www.overlastvakantieverhuur.nl.

Op deze webpagina, die linkt naar een pagina op de site van het Wijksteunpunt Wonen, staan de regels omtrent shortstayverhuur en vakantieverhuur uitgelegd en kunnen mensen nog steeds melding maken van overlast. Elke melding wordt meteen, als de melder akkoord gaat, doorgezet naar de Gemeente Amsterdam. De klacht wordt gemaild naar het desbetreffende stadsdeel en naar de afdeling handhaving van de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Deze onderzoekt onder andere of er sprake is van illegale verhuur. In dat geval zal er door de gemeente actie ondernomen worden.

Melden heeft zin

Helaas nemen sommige verhuurders het niet zo nauw met de regelgeving en zijn er vele illegale hotels en pensions in de stad. Vaak leidt dit tot overlast, onveilige situaties en woningonttrekking. De gemeente Amsterdam ziet streng toe op illegale aanbieders, brandveiligheid, aantal overnachtingen en overlast. Verhuurders kunnen hun shortstay-vergunning verliezen en overtreders kunnen een boete opgelegd krijgen die kan oplopen tot € 18.000 per woning. In oktober 2014 kreeg een exploitant van een illegaal hotel nog een boete van € 264.000. Dit toont aan dat het doen van melding van overlast door toeristen wel degelijk zin heeft! Dit jaar heeft de aanpak van illegale hotelwoningen hogere prioriteit gekregen van de gemeente. Mede op basis van meldingen die hier binnenkomen kan de gemeente handhaven.

Ervaart u zelf overlast van een woning die aan toeristen wordt verhuurd? U ligt ’s nachts wakker vanwege de overlast rond vakantieverhuur? Meld uw klacht op http://www.overlastvakantieverhuur.nl..

Poster

Voor bewoners die ernstige last ondervinden van steeds wisselende toeristen die zich niet zo voorbeeldig gedragen hebben we een poster ontwikkeld die men in het trappenhuis kan ophangen. In enkele zinnen worden de gasten gevraagd om rekening te houden met de omwonenden. Download.

 attention

Artikel delen:

!WOON