Nieuws

overlastvakantieverhuur.nl

26 januari 2015

Eind 2012 hebben we een online-meldformulier gemaakt waar bewoners makkelijk melding konden maken van overlast van legale of illegale shortstay, illegale hotels en vakantieverhuur. We ontvingen al ca. 500 meldingen. Die pagina is nu geheel vernieuwd, met nieuwe naam: www.overlastvakantieverhuur.nl. […]

> Lees verder

Opnieuw bemiddelingskosten met succes teruggevorderd

22 januari 2015

Woningbemiddelingsbureaus mogen lang niet in alle situaties aan huurders bemiddelingskosten vragen bij het verhuren van een woning. Huurders die deze kosten ten onrechte hebben betaald kunnen deze kosten terugvorderen met behulp van het WSWonen. In veel gevallen hoeft er geen kantonrechter aan te pas te komen. Vaak kunnen huurders dan met succes hun geld terug […]

> Lees verder

Project Wooncoach van start

20 januari 2015

Bent u 65+ en wilt u meer informatie over prettig langer thuis wonen, of weten wat de mogelijkheden zijn om te verhuizen? Meldt u dan aan voor een huisbezoek door de Wooncoach. Wooncoaches zijn opgeleide vrijwilligers die naar uw persoonlijke woonsituatie kijken en advies op maat kunnen geven over prettig wonen, in uw eigen woning […]

> Lees verder

Comfortabel oud worden in uw eigen huis?

16 januari 2015

Bent u 65+ en wilt u meer informatie over prettig langer thuis blijven wonen, of weten wat de mogelijkheden zijn om te verhuizen? Meld u dan aan voor een huisbezoek door de Wooncoach. Wooncoaches zijn opgeleide vrijwilligers die naar uw persoonlijke woonsituatie kijken en advies op maat kunnen geven over prettig wonen, in uw eigen […]

> Lees verder

030 en 020 in actie tegen verhuurder

12 januari 2015

Vorige week schreven we al over verhuurder Nahuys BV die door haar toedoen 60 bewoners op straat deed belanden. Nahuys was al eerder door de gemeente Amsterdam gewaarschuwd dat het pand Heathrowstraat 3-5 zeer brandgevaarlijk was, maar ondernam weinig actie. De gemeente moest het pand toen wel met onmiddellijke ingang sluiten. Sinds 12 […]

> Lees verder

Rechter pakt huisjesmelker aan

07 januari 2015

Bewoners winnen rechtszaak tegen beruchte huisjesmelker. Verhuurder moet nu het pand Heathrowstraat 3-5 op straffe van een dwangsom opknappen zodat het voldoet aan het bouwbesluit. […]

> Lees verder

Woningdelen, mag dat?

06 januari 2015

Het Wijksteunpunt Wonen Zuid krijgt de laatste tijd vaker vragen over woningdelen. Zeker tienduizenden Amsterdammers wonen op kamers of in een woongroep. Vooral voor studenten en starters biedt het een uitkomst.Hieronder een overzicht van welke vormen wel of niet zijn toegestaan. […]

> Lees verder

Lage inkomens welkom in nieuwbouw De Titaan

06 januari 2015

In het middengebied van de Kolenkitbuurt, Amsterdam West, werkt Eigen Haard aan een indrukwekkend plan om haar bezit te vernieuwen. De huidige zes woonblokken zullen in 3 fases worden gesloopt en op deze plek zal nieuwbouw verrijzen. Het plan voorziet niet alleen in transformatie van de bebouwde omgeving: ook de bevolkingssamenstelling zal moeten veranderen. De […]

> Lees verder

!WOON