Woningdelen, mag dat?

06 januari 2015 - Het Wijksteunpunt Wonen Zuid krijgt de laatste tijd vaker vragen over woningdelen. Zeker tienduizenden Amsterdammers wonen op kamers of in een woongroep. Vooral voor studenten en starters biedt het een uitkomst.Hieronder een overzicht van welke vormen wel of niet zijn toegestaan.

 
Contractuele medehuur
Woongroep
Hospitaverhuur
Kamerverhuur
Illegale kamerverhuur opgevoerd als onderhuur
Belangrijke tips

Donderdag 29 januari organiseert het Wijksteunpunt Wonen Zuid een informatiebijeenkomst voor iedereen die vragen heeft over dit onderwerp. De avond start om 19:00 in de ‘Coffee Corner’ van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115.

Contractuele medehuur
Zodra 1 of meerdere bewoners op het contract vermeld staan hebben we het over ‘contractuele medehuur’. Dit slaat meestal op een gezin, getrouwde of samenwonende koppels, maar dat hoeft niet perse. Het kan ook gewoon tussen vrienden of medestudenten.

Mag dat?

Als de verhuurder dit toestaat dan is er geen probleem. Wonen er 3 of meer mensen (die geen gezin vormen) in de woning dan wil de gemeente Amsterdam dat er toestemming voor een woongroep wordt aangevraagd.

Wat kan ik zelf doen?
Neem bij twijfel contact op met het WSWonen.

Woongroep
Een woongroep bestaat uit 3 of meer personen. Bij een woongroep staan alle huurders op 1 contract en is er niemand hoofd-, mede-, of onderhuurder. Iedereen is in die zin gelijk. Er moet dan sprake zijn van een ‘duurzaam gemeenschappelijk huishouden’ Zo betaalt je bijvoorbeeld vanuit een gezamenlijke bankrekening de huur en wordt er onderling besloten wie er wel en niet in de woning mag (komen) wonen. Dat laatste noemen we het ‘coöptatie-recht’

Mag dat?
Zeker, alleen moet een woongroep wel een aanvraag bij de gemeente doen. De gemeente stelt voorwaarden aan (onder meer) de hoeveelheid woonruimte per persoon.

Bewoners moeten gemiddeld 15 vierkante meter per persoon hebben. Daarnaast moet er een keuken, woonkamer of ander vertrek zijn met gemiddeld dezelfde grootte. Voor drie personen moet een huis dus 60 vierkante meter groot zijn, voor vier personen 75 vierkante meter enz.

De gemeente stelt strenge eisen aan woongroepen, maar dat wil niet betekenen dat huurders die hier niet aan voldoen meteen een risico lopen, je kan namelijk in aanmerking voor een overgangsregeling. Echter, 100% garantie dat je hier voor in aanmerking komt heb je niet. De gemeente bekijkt namelijk per geval wat ze wel en willen tolereren.

Wat kan ik zelf doen? Zie ook deze pagina van De Gemeente Amsterdam
Of neem bij twijfel contact op met het Wijksteunpunt Wonen.

Hospitaverhuur
Bij hospitaverhuur deel je één of meerdere voorzieningen met de verhuurder. Die heeft zelf exclusief gebruik van 50% van het gebruiksoppervlak.

Mag dat?
Omdat er vormen zijn van hospitaverhuur die neigen naar (commerciële) kamerverhuur heeft de gemeente een aantal zaken afgebakend. Meestal zal het bij hospitaverhuur om inwoning door een eenpersoonshuishouden gaan. Als een situatie niet past binnen de voorwaarden dan is er wat de gemeente betreft sprake van kamerverhuur.

Wat kan ik zelf doen?
Kijk voor meer informatie op deze pagina van De Gemeente Amsterdam

Kamerverhuur
Bij kamerverhuur hebben we het over een woning met aparte kamers voor 1 of meerdere bewoners. Iedereen in de woning heeft voor zijn of haar kamer een apart huurcontract. Er is dus geen gezamenlijk huishouden zoals bij een woongroep – dit ondanks het feit dat je dingen zoals een keuken, toilet en badkamer met elkaar deelt. De maximaal redelijke huurprijs voor je kamer kan worden getoetst bij de huurcommissie.

Zie ook de website van De Huurcomissie

Mag dat?
Niet altijd. Dit mag alleen als de verhuurder een vergunning heeft voor het onttrekken van de woonruimte aan de woonbestemming en het omzetten van een zelfstandige in onzelfstandige woonruimte. Is dit niet het geval dan bestaat er een risico dat de gemeente hier tegen op treed waardoor je een nieuwe woning moet gaan zoeken.

Illegale kamerverhuur opgevoerd als onderhuur
In sommige gevallen staat er maar één huurder op het contract terwijl er eigenlijk wel 5 of 6 mensen een woning delen. Op het eerste gezicht lijkt het dan net alsof deze ‘hoofdhuurder’ onderverhuurd aan zijn of haar medebewoners.

Het komt voor dat de verhuurder dit zo heeft geregeld om geen vergunning voor kamerverhuur aan te hoeven vragen. Maar eigenlijk is dit illegale kamerverhuur opgevoerd als onderhuur.

Mag dat?
Zeker niet. Voor deze constructie is eerder al een boete opgelegd omdat de verhuurder uit eigen initiatief de woning had laten verbouwen tot individuele kamers. Een schijnconstructie dus. Dit is dan ook de reden waarom er vanuit de gemeente de mogelijkheid wordt geboden om een woongroep te vormen.

Wat kan ik zelf doen?
Het is belangrijk om eerst te kijken wat de mogelijkheden zijn voordat je de (noodgedwongen) de woning verlaat.

Belangrijke tips:

1. Informeer jezelf!

2. Verlaat nooit zomaar de woning omdat de verhuurder dat vraagt.

3. Lees bij aanvang goed het huurcontract en kom bij twijfel langs bij het WSWonen.

4. Bewaar alle correspondentie en zet afspraken op papier.
Brieven, emails, facebookberichten, etc tussen jou en de verhuurder en de eventuele bemiddelaar kunnen als bewijs dienen mocht het ooit tot juridische stappen komen.

Artikel delen:

!WOON