Bemiddelaar Perfect Housing failliet om claims te voorkomen

01 september 2015

Perfect Housing bestaat niet omdat het is opgeheven. Het lijkt alsof huurders daardoor niet langer hun onterecht betaalde bemiddelingskosten bij dit bedrijf kunnen terugvorderen.

Meerdere huurders hebben de afgelopen jaren met succes hun onterecht betaalde bemiddelingskosten teruggevorderd bij Perfect Housing, in Amsterdam vaak met hulp van !WOON, het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag en juristen betaald door het Proceskostenfonds. Dat succes lijkt ook de reden voor het opheffen.

!WOON verzocht Perfect Housing eind juli namens een huurder om € 2.292,95 bemiddelingskosten terug te betalen. In reactie daarop reageerde de ‘vereffenaar’ dat dit bedrijf sinds 18 juli 2015 meer bestaat, informatie uit de Kamer van Koophandel bevestigt dat. Bemiddelingskosten terugvorderen van Perfect Housing is niet meer mogelijk zo lijkt het. Toch roepen wij Amsterdamse huurders die onterecht bemiddelingskosten aan deze bemiddelaar hebben betaald op om contact met ons op te nemen. Er blijken mogelijkheden te zijn om wél terug te vorderen.

Overigens is deze ‘truc’ om onder terugbetaling van bemiddelingskosten uit te komen niet nieuw. De Woonbond schreef er recent nog een blog over.

Update 2019

In een rechtszaak in 2019 bleek dat de bestuurder van Perfect Housing wel degelijk aansprakelijk blijft en een huurder moet betalen. Zie hier het artikel.

—–

Een aantal oudere blogs over bemiddelingskosten:
Nieuwe uitspraken Rechtbank Amsterdam, weer krijgen huurders bemiddelingskosten terug
Uitleg terugvorderen bemiddelingskosten
How to reclaim unjust agency fees

Artikel delen:

!WOON