Bemiddelaar Perfect Housing failliet om claims te voorkomen

01 september 2015

Perfect Housing bestaat niet meer door faillissement van het moederbedrijf. Het lijkt er op dat huurders daardoor niet langer hun onterecht betaalde bemiddelingskosten bij dit bedrijf kunnen terugvorderen.

Meerdere huurders hebben de afgelopen jaren met succes hun onterecht betaalde bemiddelingskosten teruggevorderd bij Perfect Housing, in Amsterdam vaak met hulp van de Wijksteunpunten Wonen, het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag en juristen betaald door het Proceskostenfonds. Dat succes lijkt ook de reden voor het faillissement, zie artikel 1.7 van dit faillissementsverslag.

Het Wijksteunpunt Wonen Centrum verzocht Perfect Housing eind juli namens een huurder om € 2.292,95 bemiddelingskosten terug te betalen. In reactie daarop reageerde de ‘vereffenaar’ dat dit bedrijf sinds 18 juli 2015 meer bestaat, informatie uit de Kamer van Koophandel bevestigt dat. Bemiddelingskosten terugvorderen van Perfect Housing is niet meer mogelijk zo lijkt het. Toch willen wij Amsterdamse huurders die onterecht bemiddelingskosten aan deze bemiddelaar hebben betaald oproepen om contact met ons op te nemen. Mocht er na overleg met een jurist blijken dat er nog mogelijkheden zijn om wél terug te vorderen dan kan daar werk van worden gemaakt.

Is Perfect Housing dan echt op gehouden te bestaan? Ja en nee. De Perfect Housing waar huurders een claim op hadden (en hebben) bestaat niet meer. Het einde van dit bedrijf lijkt een ‘truc’ om onder verdere claims van huurders uit te komen. Er is wel een ‘andere’ Perfect Housing. Dit bedrijf heeft een website en staat in de Kamer van Koophandel ingeschreven onder een ander nummer. Gezien de aan de ‘oude’ en ‘nieuwe’ Perfect Housing gelieerde partijen kunnen beide bedrijven niet los van elkaar worden gezien.

Overigens is deze ‘truc’ om onder terugbetaling van bemiddelingskosten uit te komen niet nieuw. De Woonbond schreef er recent nog een blog over.

—–

Een aantal oudere blogs over bemiddelingskosten:
Nieuwe uitspraken Rechtbank Amsterdam, weer krijgen huurders bemiddelingskosten terug
Uitleg terugvorderen bemiddelingskosten
How to reclaim unjust agency fees

Artikel delen:

!WOON