Bemiddelaar Perfect Housing opgeheven om claims te voorkomen

01 september 2015

Bemiddelingsbureau Perfect Housing is opgeheven (en niet failliet zoals eerder ten onrechte gesteld). Het lijkt alsof huurders daardoor niet langer hun onterecht betaalde bemiddelingskosten bij dit bedrijf kunnen terugvorderen.

Meerdere huurders hebben de afgelopen jaren met succes hun onterecht betaalde bemiddelingskosten teruggevorderd bij Perfect Housing, in Amsterdam vaak met hulp van !WOON, het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag en juristen betaald door het Proceskostenfonds. Deze terugvorderingen zijn dan waarschijnlijk ook de reden voor Perfect Housing om zichzelf op te heffen.

Dat werd duidelijk toen !WOON Perfect Housing eind juli verzocht om een huurder €2.292 bemiddelingskosten terug te betalen. In reactie daarop reageerde de ‘vereffenaar’ dat het bedrijf sinds 18 juli 2015 niet meer bestaat, informatie uit de Kamer van Koophandel bevestigt dat. Bemiddelingskosten terugvorderen van Perfect Housing is niet meer mogelijk zo lijkt het. Toch roepen wij Amsterdamse huurders die onterecht bemiddelingskosten aan deze bemiddelaar hebben betaald op om contact met ons op te nemen. Dit voor het geval er wél mogelijkheden blijken te zijn om deze kosten alsnog terug te vorderen.

Overigens is deze ‘truc’ om onder terugbetaling van bemiddelingskosten uit te komen niet nieuw. De Woonbond schreef er recent nog een blog over.

Update 2019

Uit een vonnis van de rechter blijkt dat de bestuurder van het opgeheven Perfect Housing bemiddelingskosten moet terugbetalen aan een huurder. Meer daarover in dit artikel.

—–

Een aantal oudere blogs over bemiddelingskosten:
Nieuwe uitspraken Rechtbank Amsterdam, weer krijgen huurders bemiddelingskosten terug
Uitleg terugvorderen bemiddelingskosten
How to reclaim unjust agency fees

Artikel delen:

!WOON