Bewonerscommissie Van Abbestraat en Teylerplein

08 maart 2016

Deze bewonerscommissie (Cordaan, Slotervaart/Oostoever) is in 2013 opgericht als vervolg op de cliëntenraad in dit complex, bestaande uit 55+ woningen met eraan gekoppeld een Dienstencentrum. Cordaan moet de commissie nog formeel erkennen. De eigenaar van de woningen is Rochdale, maar zit wat betreft de overlegstructuur (nog) op afstand.

De bewonerscommissie had voor de zomer van 2015 ondersteuning gevraagd bij het Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West, voor het overleg met Cordaan in verband met hoge elektra- en lampenvervangingskosten, én onduidelijke doorberekening van huismeester- en woonconsulenturen in de servicekostenafrekening van het jaar 2014. Na één overlegsessie en wat emailcorrespondentie was het resultaat al meetbaar: kosten elektra na aflezen van de meters, én kosten huismeester over 2014 konden worden gehalveerd. Cordaan was echter niet bereid om de servicekostenafrekening over 2013 en 2012 te herzien.

Een bewonerscommissielid heeft, als dochter van één van de huurders, met hulp van het Wijksteunpunt, bij de Huurcommissie de servicekosten afrekening aangevochten voor zowel 2012 als 2013. Over een paar weken wordt de uitslag verwacht. Indien de uitspraak over de servicekosten over 2013 gunstig uitpakt, kunnen we nog nét op tijd voor alle andere bewoners de aanpassing servicekosten afdwingen!

Artikel delen:

!WOON