Energielabel huurwoningen op TV bij De Monitor

04 april 2016

Sinds 2011 is het energielabel onderdeel van het puntensysteem voor huurwoningen. Huurders signaleren fouten in het label voor hun woning en krijgen lastig antwoord op hun vragen daarover. TV-programma De Monitor besteedde op 3 april aandacht aan deze signalen. Wijksteunpunt Wonen werkte hieraan mee en vertelde over de ervaringen in Amsterdam.  Kijk hier het TV-programma terug. 

Al een aantal jaar terug zijn afspraken gemaakt met de Amsterdamse woningcorporaties. Zij verstrekken op verzoek de onderliggende rapporten aan huurders. Huurders kunnen dan het Wijksteunpunt Wonen inschakelen om het rapport te beoordelen. Bij geconstateerde verschillen zijn corporaties bereid tot overleg hierover.

Bekijk hier het volledige onderzoeksdossier

Bekijk hier de langere versie van het interview met Ingrid Houtepen van Wijksteunpunt Wonen

Artikel delen:

!WOON