Rechtmatigheid gluurverhoging blijft onduidelijk

04 april 2016

Op 4 april oordeelde de Rechtbank in Den Haag dat zij geen uitspraak kan doen over de rechtmatigheid van het verstrekken van inkomensgegevens aan verhuurders. De Woonbond werd niet ontvankelijk verklaard in haar zaak tegen de Belastingdienst. De zaak zou bij de bestuursrechter thuishoren, aldus de rechtbank. Merkwaardig, want in 2012 en 2014 gaf de civiele rechtbank wel een inhoudelijk oordeel. Nu blijft de rechtmatigheid van de inkomensafhankelijke huurverhoging onduidelijk.

Begin februari oordeelde de Raad van State dat de Belastingdienst geen inkomensgegevens van huurders aan verhuurders door had mogen geven. Daarmee viel de wettelijke bodem weg onder de inkomensafhankelijke huurverhogingen over de jaren 2013, 2014 en 2015. Voor 2016 heeft de minister de wet ondertussen aangepast. Daarmee lijkt de minister de formele bezwaren van de Raad van State te ondervangen. De Woonbond beraadt zich op eventuele vervolgstappen en bekijkt hoe de onrechtmatige extra verhogingen over de voorgaande jaren het best teruggevorderd kunnen worden.

Artikel delen:

!WOON