Wild-west vakantieverhuur

05 april 2016

Amsterdam heeft regels voor vakantieverhuur. Helaas houden nog veel verhuurders zich niet aan deze regels waardoor er een wild-west situatie is ontstaan met verhuur van gewone woningen via AirBnB, Wimdu of andere sites. De Commissie Wonen van de Gemeenteraad evalueert op 13 april de stand van zaken rond toeristische verhuur.

De gemeente heeft een mooie evaluatie (pdf) gemaakt van de praktijk van shortstay-verhuur, vakantieverhuur en (legale) B&B’s. De gemeente blijft vol inzetten op (extra) handhaving en wil de gemaakte afspraken met AirBnB aanscherpen. Ondertussen blijft het klachten regenen op www.overlastvakantieverhuur.nl van bewoners die ernstige last ervaren van toeristen bij hen op het trappenhuis. Hier leest u een paar voorbeelden van meldingen zoals die bij ons binnenkomen en aan de Dienst Wonen worden doorgegeven:

  • Sinds een jaar wordt deze woning permanent verhuurd aan toeristen (meestal een paar dagen of een weekend). het huis is bedoeld voor maximaal 2 bewoners. er is echter geen vaste bewoner in dit appartement. er zijnvoortdurend drugs- en dranktoeristen, vaak groepen van 4 tot 6 die veel overlast veroorzaken. hierdoor is in het pand en de buurt een gevoel van onveiligheid ontstaan. wij willen dat dit appartement weer gebruikt wordt door een vaste bewoner. wij hopen dat u de eigenaar er toe kunt brengen de woonfunctie te herstellen.
  • Woning wordt geregeld verhuurd aan luiddruchtige toeristen. Deze zijn met minimaal 4 personen, waardoor ze nog meer geluid produceren. Als een woning wordt verhuurd aan 2 mensen, is het geluid minder. Harde muziek, hard lachen en schreeuwen is wat we in de nacht vaak horen. Er zit een klein tuintje achter, waar ze in de avond / nacht ook zitten. Doordat het grenst aan een binnenplaats, hoor je het geluid nog 10 x harder.
    Het is heel vervelend en kost ons de nachtrust. We willen graag een oplossing.
  • Regelmatig wordt het appartement verhuurt aan luidruchtige toeristen in grote groepen. Het appartement wordt aangeboden voor 6 man, terwijl officieel eigenlijk 4 man toegestaan is. Dit gebeurt ook meer dan de toegestane 60 dagen per jaar. Dit veroorzaakt flinke geluidsoverlast, waarvoor eerder ook de politie al is langsgekomen. Meerdere keren per maand vraag ik nieuwe groepen mensen om het stil te houden in de nacht. Sommige houden zich hieraan daarna – maar het is alsnog vervelend te moeten doen – anderen negeren het, weigeren in gesprek te gaan. He dieptepunt is een groep die aggressief verdrag vertoonde tegenover mij na herhaaldelijk overlast, vandaar deze melding.

Toeristische verhuur kan een grote impact hebben op buurtbewoners, zo is in bovenstaande voorbeelden ook te lezen. De Amsterdamse regels zijn bedoeld om de kans op overlast tot een minimum te beperken, daarom mag er bijvoorbeeld niet aan (groepen van) meer dan 4 personen verhuurd worden. Toch zie je op AirBnB en Wimdu nog volop aanbod van verhuurders die zich niet aan deze regels houden: ene ‘Annabel‘ verhuurt een woning van 60m² in de Leidsebuurt aan groepen tot 10 personen! En een andere verhuurster, ene ‘Melissa‘, heeft 22 objecten in de verhuur waarbij ook vele regels worden geschonden. Het dossier ‘vakantieverhuur’ en ‘illegale hotels’ kan nog lang niet afgesloten worden. Helaas.

Artikel delen:

!WOON