Amsterdamse jongeren laten van zich horen

09 januari 2019

Geboren en getogen Amsterdamse jongeren hebben veel moeite een betaalbare woning te vinden. Velen van hen wonen nog thuis. Daarom spraken ze met wethouder Ivens over de problematiek die zij ervaren binnen de Amsterdamse woningmarkt en in het metropool gebied. De wethouder heeft hen uitgenodigd om mee te praten over de vernieuwing van de woonruimteverdeling/toewijzingsregels die in 2021 aangepast zullen worden. Het is voor het eerst dat deze groep jongeren vertegenwoordigd is.  De Amsterdamse jongeren laten zich zien en horen en meer gesprekken zullen volgen.

Vanuit !WOON zet Alaâ-Eddine Boujilali zich actief in voor de jongeren hij denkt ook actief mee. Het uiteindelijke doel is om met de Amsterdamse jongeren een ”zelfsturend team” te vormen, zodat zij zelf de weg weten te vinden naar invloedrijke personen binnen de huisvestingsmarkt.

Zie ook Amsterdamse jongeren in de knel met huisvesting

Meer weten? Neem dan contact op met Alaâ-Eddine Boujilali via het algemene nummer van !WOON 020-5230130 of het contactformulier (kies voor “stedelijk”).

Artikel delen:

!WOON