De praktijken van huisjesmelker Millionaire Makelaar

Millionaire Makelaar interview

14 maart 2019

Op 6 maart jl. zond SBS6 de 3e aflevering van het programma Foute Boel uit. Daarin komen  (vanaf 16:00) de praktijken van huisjesmelker Naveen Garg en zijn bedrijf Millionaire Makelaar aan bod.

—- ENGLISH BELOW —-

De heer Garg is een bekende bij ons Meldpunt ongewenst verhuurgedrag. We hielpen de afgelopen jaren verschillende huurders met problemen. Millionaire Makelaar verhuurt vaak aan jongeren en internationals, die niet altijd even goed hun rechten kennen. De huurders in de uitzending en in onze contacten schetsen een onprettig beeld van deze verhuurder. Onterechte bemiddelings- en contractkosten, niet terugbetalen van de borg, onduidelijke communicatie en contracten, achterstallig onderhoud, niet werkende verwarming, cash betalingen, niet rechtsgeldige huuropzeggingen, verdwijnen van post, huurders tegen elkaar opzetten, treiteren, binnenkomen zonder toestemming, intimidatie tot en met het uitdelen van een klap aan een huurder. Kortom, klassiek huisjesmelkersgedrag, waarover online ook het nodige te vinden is. (Sorteer de relevanties op nieuwste eerst, want zoals een van de inzenders laat weten “Alle positieve reviews zijn van het bedrijf zelf”).

Lotte, een klant van het Meldpunt, vertelt in de uitzending over haar ervaringen met Millionare Makelaar. De €1.000 huur voor haar kamer betaalde zij een aantal keren contant aan de heer Garg. Die huurprijs is volgens een door !WOON gemaakte puntentelling veel te hoog: de kale huur voor haar kamer zou hooguit €244 mogen zijn. Wij hebben Lotte meerdere keren geholpen en geadviseerd. Nadat zij werd gedagvaard (met als eis ontbinding huurovereenkomst) verwezen wij haar met een garantie uit ons proceskostenfonds naar een advocaat. Deze procedure loopt nog.

Een andere huurder kreeg op nieuwjaarsdag 2018 onverwacht onaangenaam bezoek van Naveen Garg en een compagnon. Op intimiderende wijze werd hem te kennen gegeven dat hij nog die dag zijn kamer moest verlaten. Hij voelde zich zo onder druk gezet dat hij aan dit ‘verzoek’ heeft voldaan. Met hulp van vrienden heeft hij nog dezelfde dag zijn spullen verhuisd. Ook deze huurder hebben wij met een garantie uit ons proceskostenfonds naar een advocaat verwezen. Hij wilde niet terug naar zijn kamer maar had nog wel recht op teruggave van de reeds betaalde huur, borg en onterecht betaalde bemiddelingskosten. Na het uitbrengen van een dagvaarding zijn de eerste twee bedragen terugbetaald, de procedure over de bemiddelingskosten loopt nog. Naast genoemde zaken procederen nog vijf andere huurders via een door ons toegewezen jurist tegen Millionaire Makelaar.

Overigens hebben niet alleen huurders problemen met zijn handelswijze. De uitzending maakt melding van een rechtszaak tegen een Vereniging van Eigenaren. Deze gaf de heer Garg geen toestemming om woonruimte op de zolderverdieping te verhuren. Een eigenaar van een ander pand zegt in de uitzending te zijn benadeeld door Garg en noemt hem ‘achterbaks’.

Huur je in Amsterdam en heb je ook problemen met Millionaire Makelaar (ook bekend als Expat Rental Housing) en Naveen Garg ? Denk je dat je nog geld van hen tegoed hebt? Neem dan contact op met ons Meldpunt of een kantoor van !WOON in jouw buurt, mogelijk kunnen wij je helpen. Met klachten over andere malafide huisbazen en woningbemiddelaars kun je natuurlijk ook bij ons terecht.

Update 25 september 2019

Het tv programma Foute Boel over huisjesmelker Millionaire Makelaar blijft online. De makelaar heeft onlangs in een procedure tegen Talpa geëist dat de uitzending van de SBS6 website zou worden gehaald. De rechter ging daar dus niet in mee, uit het vonnis: “Dat de uitzending negatieve gevolgen voor Millionaire Makelaar heeft gehad, is grotendeels te wijten aan haar eigen optreden…”. Ook eiste de makelaar dat Talpa ons zou “aanmanen” dit artikel over haar te verwijderen. Deze en alle andere eisen werden eveneens door de rechter afgewezen.

Summary in English:

On march 6th SBS6 broadcasted the third episode of their television program ‘Foute Boel’. At 16:00 starts an item about landlord Naveen Garg and his companies Millionaire Makelaar and Expat Rental Housing. Several tenants talk about their bad experiences with this landlord, one of them in English. You can also have a look at the reviews on google, and sort by ‘newest’. One reaction mentions: “All the positive reviews are from the company itself”.

Do you rent in Amsterdam and have complaints about Naveen Garg and his company? Do you think he owes you money (for example your deposit or a not legally charged agency fee)? Contact our Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag or a !WOON office in your neighbourhood, we might be able to help you out. You can also contact us if you have problems with other bad landlords or housing agencies. See our English page for more information about our organisation and your rights as a tenant.

Artikel delen:

!WOON