Babyverbod in huurwoning is nietig, aldus minister

21 oktober 2019

Enkele Amsterdamse verhuurders kwamen onlangs in opspraak met een ‘babyverbod’. In het contract stond opgenomen dat een huurster moet vertrekken als zij zwanger wordt. We signaleerden deze bijzondere en bizarre bepaling eerst in een contract in Nieuw-West en vervolgens bij verhuurder Vereniging Hendrick de Keyser die kleine woningen verhuurt in de Lange Leidse Dwarsstraat in Amsterdam Centrum. De kwestie leidde tot vragen in de Tweede Kamer.

SP kamerlid Sandra Beckerman vroeg de minister: “Wat is uw reactie op het bericht dat huurders geen baby’s mogen krijgen in bepaalde huurwoningen in Amsterdam?” Terecht stelde zij: “Is hier sprake van uitsluiting en discriminatie van zwangere vrouwen en mensen met een kinderwens? Zo nee, hoe verhoudt de genoemde beperking in huurcontracten zich tot de wet- en regelgeving omtrent wonen, zelfbeschikking en vrijheid in ons land?”

De minister wringt zich nogal in bochten in de beantwoording. Je zou een simpel antwoord verwachten: “Nee, dat gaat echt te ver, dat kan niet.” Hier komt het wel ongeveer op neer, maar dan als volgt.

Omwille van de veiligheid van huurders zelf

“De verhuurder vindt de betrokken woningen qua indeling ongeschikt (veelal tweekamerwoningen met één slaapkamer) en te gehorig om te worden bewoond door gezinnen. De betrokken verhuurder heeft aangegeven geen pogingen te hebben gedaan en ook niet voornemens te zijn om de huur van een van de betrokken woningen te beëindigen wegens het feit dat er een of meer kinderen in de woning wonen.  Omwille van de veiligheid van de huurders zelf, heeft de verhuurder naar eigen zeggen sinds kort in enkele huurcontracten die voor de betrokken woningen aan kandidaat-huurders worden aangeboden de bepaling opgenomen dat het gehuurde is bestemd voor maximaal twee personen. De verhuurder heeft aangegeven met dit beding te beogen de veiligheid van de betrokken huurders te waarborgen alsmede overbewoning en burenoverlast te voorkomen. De wet- en regelgeving omtrent wonen bevat geen bepalingen over het al dan niet met kinderen mogen bewonen van woningen. Maar het recht op gezinsvorming is een grondrecht. Een beding in een huurcontract dat in de woning geen kinderen mogen wonen, is daarmee in strijd. En het enkele feit dat in een woning een of meerdere (kleine) kinderen wonen, levert nog geen gevaarlijke situaties of burenoverlast op.

Geluid kleine kinderen kwalificeert niet als ernstige overlast

De minister voegt nog toe: “Het geluid dat kleine kinderen gewoonlijk voortbrengen, kwalificeert niet als ernstige overlast. Maar het oordeel is, zoals gezegd, uiteindelijk aan de rechter.” De minister wijst er nog op dat sommige bepalingen in huurcontracten in strijd met de wet en daarom nietig zijn (onredelijk beding). Ook wijst zij er op dat huurders terecht kunnen bij instanties als !WOON. Dus mocht u vragen hebben over bepalingen in uw huurcontract of een contract dat u wordt aangeboden? Neem dan vooral contact met ons op als u in Amsterdam, Amstelveen of Haarlem woont.

Nieuwe huur: overname, borg, bemiddelingskosten

Artikel delen:

!WOON