Het Gerechtshof bevestigt: een slaapkamer is geen hotel

07 november 2019

Een jaar geleden oordeelde de rechtbank Amsterdam dat een slaapkamer van een woning in een Vereniging van Eigenaren niet als Bed & Breakfast gebruikt mocht worden. De eigenaar was het met deze beslissing niet eens en tekende hoger beroep aan. Ook in hoger beroep is het oordeel dat een B&B niet mag bij een woonbestemming.

Al eerder werd door meerdere rechters geoordeeld dat verhuur aan toeristen niet mag in een woning in een VvE. Een hotel, pension, maar ook verhuur via airB&B wordt gekwalificeerd als ‘bedrijfsmatige exploitatie’. Heeft het appartement de bestemming ‘woning’, dan moet er gewoond worden. In de splitsingsakte van de VvE is vastgelegd welke bestemming de appartementsrechten hebben. Is dit woonruimte, dan moet er gewoond worden. Verhuur aan toeristen valt daar niet onder.

In deze casus werd slechts een klein deel van de woning verhuurd aan toeristen én was de eigenaar van de woning thuis. Wordt dan voldaan aan de woonbestemming? ‘Nee’ oordeelde het Gerechtshof. ’Ook het hof ziet (…) een dusdanige mate van gelijkenis met een hotel of pension dat met de exploitatie van de B&B buiten de bestemming van het appartement zoals neergelegd in de splitsingsakte wordt getreden.’

Wordt er in uw VvE verhuurd aan toeristen en wilt u weten wat u kunt doen? Of wilt u weten welke bestemming uw appartementsrecht heeft? Kijk in uw splitsingsakte en -reglement of neem contact op met !WOON voor meer informatie en advies.

Vonnis VvE: Slaapkamer is geen hotel

 

Artikel delen:

!WOON