Huurders particulier verhuurder dwingen dubbelglas af

Dubbelglas voor huurders LaPlacestraat Amsterdam

05 november 2019

Twee jaar nadat de huurders een voorstel deden voor aanbrengen van dubbelglas is het ook echt geplaatst. De particuliere verhuurder wilde eerst niet, maar na starten van een procedure  kwamen partijen er toch onderling uit. Het heeft even geduurd, maar het resultaat mag er zijn.

Eind 2017 meldden vier huurders van een pand in de Laplacestraat zich bij !WOON voor hulp bij het verkrijgen van dubbelglas. !WOON liet vervolgens offertes opstellen voor het plaatsten van Hr++-dubbelglas om te berekenen welke huurverhoging maximaal gevraagd zou mogen worden door de verhuurder Rappange. Deze berekeningen kwamen uit op gemiddeld 33 euro per maand. Toen de huurders aangaven dit een redelijke bedrag te vinden heeft !WOON contact opgenomen met de verhuurder. Deze gaf in eerste instantie aan geen dubbelglas te willen plaatsen.

Omdat er geen overeenstemming tot stand kwam, werd besloten de hulp in te schakelen van advocaat Harmen Meijerink. Normaal gesproken is het inhuren van een advocaat een hoge drempel voor huurders. Deze drempel verdween dankzij steun van het Emil Blaauw Proceskostenfonds, dat garant stond voor de kosten. Ondanks de tussenkomst van de advocaat heeft het toch nog geruime tijd geduurd voor de huurders en Rappange tot overeenstemming kwamen. Zonder inschakeling van de advocaat was het waarschijnlijk niet gelukt. De huurders krijgen nu in ruil voor 33 euro per maand Hr++- dubbelglas aan de voor- en achterkant en zolder van hun woning.

Eén van de bewoners laat weten: “Ik had liever gehad dat we er in goed overleg met elkaar waren uitkomen, maar dankzij de bemiddeling van de advocaat wordt het dubbelglas twee jaar later daadwerkelijk geplaatst. Ik moet ook zeggen dat wij zeer tevreden zijn met de hulp. Wij prijzen !WOON zelfs aan bij vrienden en kennissen.”

Heeft u ook behoefte aan gratis ondersteuning vanuit !WOON om dubbelglas te krijgen in uw huurcomplex? Neem dan contact met ons op.

Aan de slag met woningverbetering

Artikel delen:

!WOON