Lood in je drinkwater? Doe er wat aan!

Loden waterleiding

20 november 2019

Nog steeds treffen we bij huisbezoeken af en toe loden waterleidingen aan. Het is al vele jaren verboden om deze leidingen aan te leggen, toch zijn er nog steeds panden waar ze niet zijn vervangen. Recent kwam in Amsterdam Noord aan het licht dat onder een complex woningen uit de jaren ’20 nog een loden toevoerleiding bleek te zitten. Bij oude panden is het daarom goed om te controleren of niet nog ergens een stuk loden leiding zit.

Lood is slecht voor de gezondheid

Lood heeft vele schadelijke gevolgen. Het zware metaal is een gif dat zich opstapelt in het lichaam. Voor kinderen is het extra ongezond – het meest bekende effect is het verminderen van het IQ.  In november 2019 waarschuwde de gezondheidsraad nog voor de gevaren en gaf het advies de leidingen snel te vervangen. Daarom is het goed om eens te kijken wat u voor waterleiding hebt liggen. Soms liggen er nog stukken loden leiding in de kruipruimte. Lood is een makkelijk buigbaar, grijs metaal. Zie bijgaand fotootje voor een voorbeeld. Volgens de normen voor drinkwater mag lood slechts in een concentratie van 10 microgram per liter voorkomen. Met name als het water een tijdje heeft stilgestaan kan deze concentratie overschreden worden.

Wat te doen als u een loden waterleiding ziet?

Ziet u loden leidingen liggen naar uw kraan waar u water uit drinkt? Dan kunt u er vergif op innemen dat het loodgehalte te hoog is. We adviseren dan in een mail of brief aan de verhuurder melding te maken van loden leidingen, bij voorkeur met een foto en beschrijving waar het ligt. Uiteraard met het verzoek de loden leiding zo snel mogelijk te vervangen. Komt de verhuurder niet in actie, dan zijn vervolgstappen nodig. De huurcommissie of de rechter willen een meting als een huurder van loden waterleidingen af wil. Wat !WOON betreft zou deze onnodige drempel moeten verdwijnen: alleen het zien van een loden leiding zou genoeg reden tot actie moeten zijn.

Voor huurders van Ymere

Wie van Ymere huurt kan via de website van de corporatie een huisnummer-postcode check doen. Als daaruit komt “veiligheid onzeker” dan is er aanleiding voor nader onderzoek. Huurders van Ymere kunnen dan een gratis watercheck krijgen (door Normec Biobeheer uit Rotterdam, niet door Ymere zelf). Deze check is aan te vragen door te mailen naar waterleidingen@ymere.nl

Drinkwater laten onderzoeken op lood

U kunt de concentratie lood in het drinkwater laten meten bij of bij een van de volgende bedrijven. Daarvoor betaal u circa € 150 maar als er echt lood in het drinkwater zit is dat de moeite waard.

Lood in drinkwater is gebrek en kan leiden tot huurverlaging

Blijkt de concentratie te hoog – meer dan 10 µg/liter bij het eerst uitstromende water- dan kunt u de verhuurder een tweede brief sturen waarin u hem of haar verzoekt de leidingen te vervangen. Zijn er zes weken verstreken na de eerste brief en heeft u ondertussen uw onderzoeksresultaten binnen, dan kunt u bij een ‘sociale’ huurovereenkomst een zaak starten bij de huurcommissie. Een huurder met een geliberaliseerde overeenkomst zal naar de rechter moeten.

De huurverlaging die de Huurcommissie oplegt kan fors zijn. Bij loodvervuiling kan de  verlaging op 40% van de betaalde huur terecht komen. Een dergelijke forse verlaging dient om de verhuurders aan te zetten hun verantwoordelijkheid als eigenaar/verhuurder te nemen: het wordt immers financieel interessant om wat aan het probleem te doen. Mocht u hulp of advies bij dergelijke stappen willen hebben, kunt u contact opnemen met Stichting !WOON

Loden leiding? Water laten doorlopen

Als u loden waterleidingen heeft, laat dan het water even flink doorlopen voordat u water pakt dat voor consumptie is bedoeld. De loodconcentratie wordt vaak lager na twee minuten doorspoelen (GGD Advies). Dat is natuurlijk alleen een heel tijdelijke en bovendien water verspillende oplossing, dus onderneem actie als u loden leidingen ziet.

Zie voor meer achtergrond ook de website van de GGD

Gebreken aan de woning en nulpunten

Artikel delen:

!WOON