Lood in je drinkwater? Doe er wat aan!

Loden waterleiding

20 november 2019

Nog steeds treffen we bij huisbezoeken af en toe loden waterleidingen aan. Het is al vele jaren verboden om deze leidingen aan te leggen, toch zijn er nog best veel panden waar ze niet zijn vervangen. Recent kwam in Amsterdam Noord aan het licht dat onder een complex woningen uit de jaren ’20 nog een loden toevoerleiding zit. Bij oude panden is het daarom goed om te controleren of niet nog ergens een stuk loden leiding zit. Kijk in keuken en WC,  de toevoerleiding naar de woning en de aansluiting beneden. In dit stappenplan meer uitleg hoe je lood herkent en enkele filmpjes waarin de loden leiding duidelijk te zien is. Verder natuurlijk ook de stappen die je kunt zetten om te zorgen dat het lood snel wordt vervangen.

Lood is slecht voor de gezondheid

Lood heeft vele schadelijke gevolgen. Het zware metaal is een gif dat zich opstapelt in het lichaam. Voor kinderen is het extra ongezond – het meest bekende effect is het verminderen van het IQ.  In november 2019 waarschuwde de gezondheidsraad nog voor de gevaren en gaf het advies de leidingen snel te vervangen. Daarom is het goed om eens te kijken wat u voor waterleiding hebt liggen. Soms liggen er nog stukken loden leiding in de kruipruimte. Lood is een makkelijk buigbaar, grijs metaal. Zie bijgaand fotootje voor een voorbeeld. Volgens de normen voor drinkwater mag lood slechts in een concentratie van 10 microgram per liter voorkomen. Met name als het water een tijdje heeft stilgestaan kan deze concentratie overschreden worden.

Hoe herken je lood?

1. Lood is buigbaar, de leidingen zijn vaak bobbelig (koper is recht en hard)
2. Als je er met bijvoorbeeld een lepel op klopt hoor je een dof geluid (koper is hoger van toon)
3. Lood is grijs (maar vaak wit geschilderd). Als je met een lepel of mesje krast zie je zilverkleurig metaal. Koper is geel-rood.

Zie ook deze uitzending van AT5 en dit filmpje van !WOON.

Wat te doen als je een loden waterleiding ziet?

Ziet u ergens een stuk loden leiding naar uw kraan waar u water uit drinkt? Dan kunt u er vergif op innemen dat het loodgehalte te hoog is. We adviseren dan in een mail of brief aan de verhuurder melding te maken van loden leidingen, bij voorkeur met een foto en beschrijving waar het ligt. Uiteraard met het verzoek de loden leiding zo snel mogelijk te vervangen. Komt de verhuurder niet in actie, dan zijn vervolgstappen nodig. De huurcommissie of de rechter willen een meting als een huurder van loden waterleidingen af wil. Wat !WOON betreft zou deze onnodige drempel moeten verdwijnen: alleen het zien van een loden leiding zou genoeg reden tot actie moeten zijn. Zie voor meer informatie over de aanpak van lood ons stappenplan voor bewoners.

Voor huurders van Ymere

Wie van Ymere huurt kan via de website van de corporatie een huisnummer-postcode check doen. Als daaruit komt “veiligheid onzeker” dan is er aanleiding voor nader onderzoek. Huurders van Ymere kunnen dan een gratis watercheck krijgen (door Normec Biobeheer uit Rotterdam, niet door Ymere zelf). Deze check is aan te vragen door te mailen naar waterleidingen@ymere.nl

Drinkwater laten onderzoeken op lood

Als u ziet dat ergens een stuk loden leiding zit kunt u de concentratie lood in het drinkwater laten meten bij of bij een van de volgende bedrijven. Daarvoor betaal u circa € 150 maar als er echt lood in het drinkwater zit is dat de moeite waard. Als u in Amsterdam woont kunnen wij u helpen en mogelijk de kosten voor het onderzoek op ons nemen. In een aantal gevallen betaalt de gemeente, soms kunnen we het op de verhuurder verhalen. Als u  de verhuurder heeft gevraagd de loden leiding te vervangen (met meesturen van een foto) en hij reageert niet, neem dan contact op met !WOON. In die situatie (woning in Amsterdam, loden leiding aanwezig, verhuurder reageert niet) dan vragen wij waar nodig een meetrapport en krijgt u geen rekening. Als dat rapport wijst op lood in het drinkwater dan helpen we u om verdere stappen te zetten (zie hieronder).

Lood in drinkwater is gebrek en kan leiden tot huurverlaging

Blijkt de concentratie te hoog – meer dan 10 µg/liter bij het eerst uitstromende water- dan kunt u de verhuurder een tweede brief sturen waarin u hem of haar verzoekt de leidingen te vervangen. Zijn er zes weken verstreken na de eerste brief en heeft u ondertussen uw onderzoeksresultaten binnen, dan kunt u bij een ‘sociale’ huurovereenkomst een zaak starten bij de huurcommissie. Een huurder met een geliberaliseerde overeenkomst zal naar de rechter moeten.

De huurverlaging die de Huurcommissie oplegt kan fors zijn. Bij loodvervuiling kan de  verlaging op 40% van de betaalde huur terecht komen. Een dergelijke forse verlaging dient om de verhuurders aan te zetten hun verantwoordelijkheid als eigenaar/verhuurder te nemen: het wordt immers financieel interessant om wat aan het probleem te doen.

Naar de rechter om vervanging van het lood te eisen

Een gang naar de Huurcommissie kost al snel een half jaar. Bovendien levert het wel huurverlaging, maar daarmee zijn de leidingen nog niet vervangen. Wij zetten daarom – als de verhuurder echt weigert iets te doen – in op een kort geding. Als de huurder dat wil natuurlijk. De verhuurder krijgt dan een sommatie en een termijn om actie te ondernemen. Gebeurt er dan nog niets, dan gaan we naar de rechter. We verwachten dat verhuurders het zo ver niet laten komen, want bij verlies kost ze dat in veel gevallen meer dan het vervangen van de leidingen.

Mocht u hulp of advies bij dergelijke stappen willen hebben, kunt u contact opnemen met !WOON

Loden leiding? Haal water waar geen lood zit en laat in elk geval water doorlopen

Als u loden waterleidingen heeft, laat dan het water even flink doorlopen voordat u water pakt dat voor consumptie is bedoeld. De loodconcentratie wordt vaak lager na twee minuten doorspoelen. Zwangere vrouwen en jonge kinderen kunnen beter helemaal geen kraanwater met lood drinken (GGD Advies). De kraan laten lopen is natuurlijk alleen een heel tijdelijke en bovendien water verspillende oplossing, dus onderneem actie als u loden leidingen ziet.

Zie voor meer achtergrond ook de website van de GGD

Klik hier voor een stappenplan voor bewoners met de informatie hoe lood te herkennen en wat te doen op een rijtje.

Bewoners verontrust over lood in drinkwater

Artikel delen:

!WOON