Een experiment om je huis aardgasvrij te maken

Foto bij video-interview huurder Rob

25 maart 2020

Huurder Rob uit de Banne in Amsterdam-Noord wilde van het aardgas af. Doordat hij een huurwoning heeft, heeft hij met de regels van de woningcorporatie te maken. Toch zette hij door en paste zijn woning aan met een relatief lage investering, om te ervaren wat er mogelijk is.  We interviewden hem om u te inspireren. Rob geeft !WOON medewerkers Susan, Otas en Brenda een rondleiding door zijn woning. Trots laat hij zien welke maatregelen hij heeft genomen om ‘all-electric’ te leven. Openhartig vertelt hij waar hij tegenaan liep. Hij heeft zijn gasaansluiting nog behouden en betaalt nog vastrecht. Hij is zich ervan bewust dat zijn aanpak risico’s kent.

Waar moet je rekening mee houden?

  • Klus alleen zelf in huis als u verstand hebt van techniek en elektriciteit. Laat het werk, in het belang van de veiligheid van uzelf en de buren, uitvoeren door een erkend installateur. Laat het controleren als u het zelf doet.
  • Als u aanpassingen doet aan uw huurwoning is het noodzakelijk om bij uw verhuurder te informeren wat wel en niet mag. Wilt u aanpassingen doen die niet eenvoudig meer te verwijderen zijn, of terug te brengen in de oorspronkelijke staat, dan moet u vooraf toestemming vragen aan uw verhuurder om Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) aan te brengen.
  • Bij een aanvraag voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen zal de verhuurder de deugdelijkheid van een andere installatie  willen (laten) toetsen voor er toestemming wordt gegeven voor een ingrijpende aanpassing. Wijziging van de verwarming en de warmwatervoorziening zal een verhuurder vrijwel altijd als ingrijpend aanmerken. Als u ten onrechte niet meldt of overlegt loopt u risico’s op schadeclaims en moet u bij vertrek op uw kosten alles in oude staat brengen. Overleggen vooraf voorkomt discussies en procedures achteraf. Als de verhuurder naar uw mening ten onrechte toestemming weigert dan kunt u in beginsel een beroep op de rechter doen. Wij kunnen u daar over adviseren. Als het Emiel Blauwfonds uw zaak kansrijk genoeg acht, kunnen zij het proceskostenrisico afdekken.
  • Voor het verwijderen van de gasmeter in een huurwoning is toestemming nodig van de verhuurder. Dit wordt nu niet altijd gegeven. Corporaties maken plannen voor hele complexen. Het is voor hen dan eenvoudiger en betaalbaarder om bij alle woningen in een complex dezelfde maatregelen te nemen.
  • Als u van plan bent definitief geen gas meer te gebruiken of gebruikt dan moet deze formeel verzegeld (max. een jaar) of verwijderd worden. Er is discussie of de verhuurder dit moet accepteren. Zie https://www.gaslicht.com/nieuws/gasaansluiting-laten-verwijderen-verzegelen-of-afwachten
  • Als de gasmeter verwijderd wordt en hier toestemming voor is, kun je in veel gevallen (vooraf) subsidie aanvragen. Zie hiervoor de site van de gemeente Amsterdam.
  • Als u (met meerdere bewoners in uw complex) samen met uw verhuurder iets wilt doen aan verduurzaming, dan kunt u voor advies contact opnemen met ons PEW team . Wilt u meer inspiratie over de mogelijkheden om aardgasvrij te worden kijk dan op de site van 02025 en ga (na de coronacrisis) naar een energie-onbijt en spreekuur van 02025 voor technisch advies voor uw woning
  • Als koper kun je zelf, of in overleg met je VvE, bepalen hoe je woning aardgasvrij wordt. Als huurder ben je afhankelijk van je verhuurder. De bewonerscommissie zal de gesprekspartner zijn voor de verhuurder voor het bespreken van plannen. Het is dus aan te raden dat je in je complex een commissie hebt en deze kent. Is deze er niet, zorg dan dat je met buren een commissie opricht. De commissie kan ook vooruitlopend op het aardgasvrij worden in gesprek gaan met de verhuurder over hoe hier op voorbereid kan worden door de huurders. Zie hiervoor onze informatie over bewonerscommissies.
  • Wilt u weten wat het mogelijke alternatief voor aardgas in uw buurt is, en wanneer de verwachting is dat uw woning van het aardgas af gaat? Sinds 3 april is de inspraakprocedure voor de Transitievisie Warmte van Amsterdam gestart. In dit document wordt het voorkeursalternatief voor aardgas per buurt benoemd. Kijk voor meer informatie op de site van de gemeente.

Tip: Rob stelt gegevens over zijn elektriciteitsverbruik beschikbaar. Zodat kunt u kijken wat het effect is van zijn aanpak. Dit is de link naar zijn overzicht en een foto-impressie van de verbouwing.

Artikel delen:

!WOON