De Balie Live: over ons werk in crisistijd

03 april 2020

Deze week was !WOON te gast bij het programma De Balie Live. Zoals nu steeds meer gebruikelijk zaten interviewer en gasten allemaal op een andere locatie om te vertellen over hun actualiteit. Het interview ging in op de vragen van huurders die we nu veel in het werk tegenkomen. Ook gaf Ingrid Houtepen namens !WOON een aantal belangrijke adviezen aan huurders. Hieronder vatten we de gesprekspunten samen. Het programma is hier online terug te kijken, of direct hieronder.

 

Eerst contact via telefoon of e-mail

Vanwege de adviezen van de overheid zijn er nu geen inloopspreekuren van !WOON. We werken zoveel mogelijk thuis, net als vele anderen. Ingrid Houtepen vertelde dat !WOON goed telefonisch of via e-mail bereikbaar is. Het lukt op die manier zo goed mogelijk advies te geven. Net als andere organisaties bespreekt !WOON intern continu wat er eventueel extra nodig is, zeker nu de maatregelen langer gaan duren.

Landelijke steunmaatregelen en maatwerk

De vragen die !WOON krijgt en te maken hebben met de Coronacrisis gaan vooral over het betalen van de huur, het willen verlengen of juist eerder stoppen van tijdelijke huurcontracten en ook over onderhoud. Over een aantal van deze kwesties zijn eind maart afspraken gemaakt tussen de minister en verhuurders. Maar nog niet alles is duidelijk en de komende tijd zal er vaker dan gemiddeld sprake zijn van maatwerk en improvisatie.

Huur betalen

Wanneer het lastig is nu de huur te betalen is ons advies goed contact te houden met de verhuurder. Je kan vragen om uitstel van betaling en huurmatiging. Leg dit ook schriftelijk vast, dat kan een e-mail zijn. In het landelijk akkoord is afgesproken dat verhuurders coulant zijn. Tijdens de crisis kunnen er geen huisuitzettingen zijn wegens huurachterstand. Op langere termijn zijn waarschijnlijk meer maatregelen nodig, voor nogal wat mensen gaat het inkomen flink omlaag en de huren in Amsterdam zijn hoog.

Tijdelijke contracten

Er komt een spoedwet over het automatisch verlengen van tijdelijke contracten, met een nieuwe tijdelijke periode. Zo wordt voorkomen dat mensen nu moeten verhuizen. Wanneer die wet er is, weten we meer. We houden huurders die dit betreft natuurlijk op de hoogte!

Huurders die hun tijdelijk contract eerder willen ontbinden, bijvoorbeeld om dat het werk en studie hier nu stil ligt, adviseren we dit (ook schriftelijk) aan de verhuurder voor te leggen. Probeer er samen uit te komen. Juridisch is dit een lastiger kwestie. Ons advies is het contract altijd met iemand van !WOON te bespreken om goed uit te zoeken wat er mogelijk is.

Onderhoud

Verhuurders doen nu alleen spoedklussen. De bouwsector heeft afspraken gemaakt over wanneer het wel en niet verantwoord is bij mensen thuis te werken. Veel huurders hebben ook begrip voor uitstel of vinden het zelfs prettig om even niemand thuis te ontvangen. Belangrijke vraag is natuurlijk wat spoed is, en of dat altijd goed beoordeeld wordt. Huurders die denken dat dat niet goed gaat, kunnen natuurlijk bij !WOON terecht.

Vragen? Neem contact op met !WOON: telefoon 020 5230130 (ma-vr 9 – 17.30) of via ons vragenformulier

Geen huisuitzettingen, tijdelijke contracten verlengd

Artikel delen:

!WOON