Nu te reageren op Transitievisie Warmte

10 april 2020

Inspraak op Transitievisie Warmte tot en met 15 mei

De Transitievisie Warmte is door het College van B en W van Amsterdam vrijgegeven voor inspraak. In de visie staat welke buurt wanneer van het aardgas af gaat, en wat het voorkeursalternatief is. Via Facebook heeft de gemeente Amsterdammers benaderd om informatie op te halen. Tijdens twee avonden konden bewoners meedenken bij het opstellen van de visie. Nu kan iedereen de visie lezen, en aanvullende informatie vinden. Ook wordt uitgelegd hoe je op de transitievisie kunt reageren.

Inspraak

Zowel individuele Amsterdammers als organisaties kunnen tot en met 15 mei 2020 hun inspraakreactie op de Transitievisie Warmte geven. Ook een informele groep bewoners of een bewonerscommissie kan reageren. De inspraakreacties worden beantwoord in de ‘nota van beantwoording’ en (waar mogelijk) verwerkt, waarna de visie in september 2020 definitief door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De visie is hier te lezen. Via dezelfde website kunt u ook direct uw reactie geven, desgewenst namens een organisatie. Meer algemene informatie over inspraakprocedures bij de gemeente vindt u hier. Reageren op de visie kan op deze webpagina van de gemeente of schriftelijk naar

De directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam

Aardgasvrij en energieneutraal wonen

Artikel delen:

!WOON