Verhuur aan toeristen alleen nog met vergunning

23 april 2020

De gemeente Amsterdam wil verhuur aan toeristen aan banden leggen. Dat is mede het gevolg van een recente uitspraak van de Raad van State. Die bepaalde in een uitspraak in januari dat verhuur zonder vergunning niet is toegestaan. De gemeente heeft daarom nu een nieuwe verordening opgesteld om het afgeven van vergunningen te regelen. Het voorstel is om in 3 wijken in het centrum verhuur aan toeristen in zijn geheel te verbieden. In de rest van de stad mag je alleen je woning verhuren als je een vergunning hebt. Het voorstel moet voorkomen dat na afloop van de coronacrisis de overlast weer snel op gang komt. Tot en met 28 mei kunnen bewoners aan de gemeente laten weten wat ze van het plan vinden.

De afgelopen jaren is het aantal kortdurende verhuringen enorm gestegen. Dit gaat helaas hand in hand met toenemende klachten over (geluids)overlast. We kennen allemaal de verhalen over rolkoffers in het trappenhuis, de nachtelijke feestjes in gehorige woningen en luidruchtige toeristen op balkons. De gemeente heeft nieuwe maatregelen bedacht om deze overlast te beperken.

Te veel toeristen

Uit onderzoek is gebleken dat in 3 wijken in het centrum van Amsterdam buitengewoon veel toeristen zijn. Dit zijn de Burgwallen-Oude zijde, Burgwallen-Nieuwe zijde en de Grachtengordel-Zuid. In deze wijken wil de gemeente het verhuren van de eigen woning aan toeristen verbieden. In de overige wijken geldt, als de plannen doorgaan, per 1 juli een vergunningsplicht. Eigenaren en huurders die hun eigen woning willen verhuren moeten een vergunning aanvragen.

Regels en overtreding

Voor het verhuren van je eigen woning aan toeristen gelden nu ook al regels en voorwaarden. Onder andere dat je zelf je hoofdverblijf in de woning moet hebben en dat je maximaal 30 nachten per jaar de woning mag verhuren. Deze voorwaarden blijven ook in de nieuwe situatie gelden. Overtreding van de regels kan worden bestraft met hoge boetes van €20.750.

Mag toeristische verhuur van de VvE?

Naast de gemeentelijke regels rondom vakantieverhuur, heb je als eigenaar ook met de Vereniging van Eigenaren (VvE) te maken. Of verhuur aan toeristen is toegestaan is afhankelijk van de bestemming van het appartementsrecht en wat hierover verder in de splitsingsakte en het splitsingsreglement is opgenomen. Het is onvoldoende om alleen aan de gemeentelijke regels te voldoen. Je moet ook de regels in de VvE naleven.

Verhuur in huurwoning alleen met toestemming eigenaar

Je huurwoning verhuren aan toeristen is meestal niet toegestaan. Ook hiervoor geldt dat het niet voldoende is om aan de gemeentelijke regels te voldoen. De huiseigenaar moet ook om toestemming worden gevraagd.

Inspraak

Tot en met 28 mei mag je aan de gemeente laten weten wat je van de plannen vindt. Klik hier om naar de website te gaan.

Vakantieverhuur mag niet meer zonder vergunning

Artikel delen:

!WOON