Vriendje blijft soms slapen? Borg niet terug

08 april 2020

Waarom krijg ik mijn borg niet terug?

Een uitwisselingsstudente nam na terugkeer naar Spanje contact met ons op. De verhuurder van haar kamer in Buitenveldert waar ze tijdens  haar studie in Nederland woonde weigerde om de waarborgsom van €800 terug te betalen. !WOON deed onderzoek en concludeerde dat de borg ten onrechte is ingehouden. We staan de huurster bij in een incassoprocedure om de €800 terug te krijgen.

“Er was toch niks mis met de kamer?” vroeg zij ons.  Die had ze schoon en zonder gebreken weer opgeleverd. Dat bleek ook helemaal niet het punt te zijn.  De verhuurder maakt er een probleem van dat het vriendje van de huurster af en toe bij haar was blijven slapen. En volgens het contract werd de kamer maar aan één persoon, de huurster, verhuurd.

Geen boetebeding in de huurovereenkomst

Er stond geen boetebeding in de huurovereenkomst over bezoek of logees en al was dat wel zo, dan was die boetebepaling en het verbod waarop ze gebaseerd zou zijn nietig.

Artikel 8 EVRM: respect voor privéleven

Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) garandeert het recht op “respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie” Het EVRM heeft kracht van wet in Nederland. Bepalingen in een huurovereenkomst die in het nadeel van een huurder afwijken van hogere wetgeving, kunnen verworpen worden.

Incassoprocedure

De borgsom is in onze ogen ten onrechte ingehouden. !WOON staat de huurster bij in een incassoprocedure om de €800 terug te krijgen. Heeft u ook te maken met een borgsom die vermoedelijk ten onrechte wordt ingehouden? Neem contact op met !WOON.

Vorder bemiddelingskosten, borg en contractkosten terug

Artikel delen:

!WOON