VvE’s mogen tot 1 september digitaal vergaderen

01 mei 2020

Op 21 april is een spoedwet (Tijdelijke wet COVID 19) over online besluiten nemen door de Eerste Kamer aangenomen. Deze is nu ook in werking getreden. Dat betekent dat VvE’s digitaal mogen vergaderen en het bestuur de mogelijkheid heeft om de vergadering uit te stellen.

Digitaal vergaderen

De tijdelijke wet geeft VvE’s de mogelijkheid om met terugwerkende kracht (tot 16 maart) digitaal te vergaderen, ook als deze mogelijkheid niet in het splitsingsreglement staat.

De vergadering wordt op de gebruikelijke wijze uitgeschreven met inachtneming van het oproepingstermijn. In de uitnodiging moet staan dat de vergadering niet fysiek plaatsvindt, maar via de digitale weg. Voorwaarde is dat eigenaren moeten weten op welke wijze zij deel kunnen nemen aan de vergadering en hoe zij hun stemrecht kunnen uitoefenen.

Software

De wetgever heeft bepaald dat het niet nodig is om speciale software aan te schaffen om digitaal te kunnen vergaderen. Wel is het  noodzakelijk dat de eigenaren geïdentificeerd kunnen worden. Bijvoorbeeld via videogesprek of een telefonische vergadering op het bij de VvE bekende telefoonnummer.

Vergadering uitstellen

Jaarlijks hoort de VvE binnen 5 of 6 maanden na afloop van het boekjaar te vergaderen over de jaarrekening. Deze vergadering mag met 6 maanden worden uitgesteld.

Wettekst

De spoedwet is inmiddels gepubliceerd. De wettekst is hier in te lezen.

Vergaderen met de VvE

Artikel delen:

!WOON