Norm lood in drinkwater omlaag, geen meting nodig

Foto met link naar info op site !WOON over loden leidingen

03 augustus 2020

Binnenkort veranderen de regels voor lood in drinkwater. Als ergens loden leidingen zichtbaar zijn is dat een gebrek, tenzij de verhuurder met een meting aantoont dat de norm niet wordt overschreden. Die norm gaat bovendien van 10 naar 5 microgram per liter. Dat is een hele verbetering, want tot nu toe moet een huurder met een rapport aantonen dat er te veel lood in drinkwater zit. Pas dan is sprake van een gebrek en kan huurverlaging volgen als de verhuurder het niet oplost.

De gemeente Amsterdam had liever een verbod op loden leidingen gezien. Nu zijn de regels in het bouwbesluit nog zo dat lood alleen vervangen moet worden als er aan de leidingen gewerkt wordt. De gemeente kan in gewone situaties dus nog steeds geen vervanging afdwingen en dat is jammer. De route loopt dus via de huurder, want die kan het wel. Het melden van een loden leiding met meesturen van een foto en beschrijving van de plek waar deze zit volstaat. !WOON adviseert huurders om – als de verhuurder niet reageert op de melding van loden leidingen – via de rechter (bij geliberaliseerde huur) of via een gebrekenprocedure bij de huurcommissie aan te kaarten. Zie ons stappenplan voor de mogelijke vervolgstappen als de verhuurder niets doet.

De nieuwe regels zijn aangekondigd, maar nog niet ingevoerd. De minister schijft “Aan de Huurcommissie wordt gevraagd de formulering van het gebrek aan te passen, de bewijslast bij zichtbare loden leidingen om te draaien, naar de correcte meetmethode te verwijzen en de verlaagde norm van 5 microgram/L over te nemen.”

Het is nu aan de Huurcommissie om snel haar beleid aan te passen, zodat bewoners zo snel mogelijk gezond drinkwater krijgen.. Ondertussen zien we al dat de meeste verhuurders na een melding gewoon overgaan tot vervangen van de leidingen. Zo hoog zijn de kosten nou ook weer niet het aan laten komen op een juridische procedure levert de verhuurder bijna zeker verlies en een veroordeling in de proceskosten op. Dus woont u in een pand van voor 1960 een heeft u nog niet gecheckt of er lood is? Kijk snel in uw woning, bij de stijgleidingen en bij de watermeter waar het water het pand binnenkomt. Zie het filmpje en de toelichting in onderstaand stappenplan.

Zie voor de achtergronden de Kamerbrief acties lood in drinkwater.

Lood in drinkwater – loden leidingen – stappenplan

Artikel delen:

!WOON