Transitievisie Warmte in de raad Amsterdam

15 september 2020

Hoe zien de plannen om de Amsterdamse buurten aardgasvrij te maken er uit? In april en mei reageerden veel organisaties en bewoners op de inspraak versie van de Transitievisie Warmte. Op 24 september behandelt de raadscommissie Financiën en Economische Zaken de aangepaste versie.  De antwoorden op de gemaakte opmerkingen en vragen komen hier ook aan bod. Op 30 september komt de transitievisie in de gemeenteraad.

De visie geeft een voorstel per buurt plus de periode waarin deze aardgasvrij gemaakt wordt.  Het voorkeursalternatief is de inzet voor het gesprek met de buurt. In buurtuitvoeringsplannen kijkt de gemeente met de buurt of het werkelijk overal in de buurt het beste alternatief is. In de buurten waar deze plannen gemaakt worden ondersteunt !WOON bewoners door ze met elkaar in contact te brengen, te informeren over het proces en zich voor te bereiden op besprekingen. Op de aardgasvrij pagina van de gemeente Amsterdam kun je de planning voor je eigen buurt vinden. Daar vind je ook meer informatie over de transitievisie en de stukken.

Meer informatie over !WOON en haar ondersteunende rol in aardgasvrij gebieden vind je hier.

Aardgasvrij en energieneutraal wonen

Artikel delen:

!WOON