Ymere ontkent gebrek lood, geeft alsnog huurkorting

24 november 2020

Huurder Clason uit de Beemsterstraat in Amsterdam noord daagde Ymere voor de rechter. In de toevoerleidingen naar zijn woning zit lood. Dat is al een jaar bekend, maar niet duidelijk was wanneer vervanging plaatsvindt. Tot die tijd vindt de huurder dat sprake is van een gebrek en dat een huurkorting aan de orde is. Verhuurder Ymere heeft een verhoogd loodgehalte gemeten in het drinkwater, maar de waarde lag net onder de norm voor een gebrek. Daarom wilde de verhuurder geen compensatie bieden. Ymere liet bij de rechter weten dat deze huurder volgens haar ‘coulanceregeling’ alsnog een huurkorting kan krijgen, maar vindt niet dat het lood als gebrek aangemerkt kan worden. Zij gaf aan dat de leidingen uiterlijk maart 2021 vervangen worden. Zo heeft deze huurder een huurkorting maar is er nog steeds geen duidelijkheid voor andere huurders. Binnenkort dient een flink aantal van deze zaken bij de Huurcommissie.

In deze zaak liet de huurder liet zelf ook metingen uitvoeren. Die vielen hoger uit dan de meting van Ymere. !WOON constateerde de loden leidingen onder het pand en rapporteerde nog drie metingen die aangaven dat het loodgehalte boven de norm voor een gebrek uitkomt. Ondanks sommaties door de huurder ging Ymere in deze zaak niet in op een voorstel voor overleg. Wel geeft zij nu aan dat de meetonzekerheid van 5% op hun meting van 9,97 ug/l voldoende aanleiding is om alsnog een huurkorting te geven vanaf een jaar terug. De huidige norm voor een gebrek is namelijk 10ug per liter en deze gaat binnenkort omlaag naar 5 microgram per liter. Wanneer is alleen helaas nog niet duidelijk. Los van de metingen zou de aanwezigheid van loden leidingen op zich al een gebrek moeten zijn: lood is een gif dat zich ophoopt in het lichaam en elke onnodige inname moet vermeden worden. Dus waar bewoners door de GGD geadviseerd worden geen water uit de kraan te drinken (omdat er een loden leiding is) kan je dat beschouwen als een gebrek dat het woongenot van huurders schaadt.

Ymere blijft vooralsnog vast houden aan hun doorstroombemonstering. Die volstaat om lood op te sporen en daarmee het probleem aan te pakken. Het geeft echter geen uitsluitsel over hoeveel lood er in het drinkwater zit. Door de kraan eerst een tijd aan te laten staan en dan te meten vind je doorgaans een lagere waarde. Dan weet je zeker dat er een loden leiding zit, maar niet hoeveel lood de bewoners binnenkrijgen als ze het water drinken. Andere wijzen van bemonsteringen zijn meting van het eerst uit de kraan stromende water na een periode van stilstand, of meting na de eerste liter of een serie van verschillende metingen en dan hanteren van de gemiddelde waarde. Deze methoden leiden vaak tot een hogere loodwaarde. !WOON is van mening dat deze metingen een betere indicatie zijn van wat bewoners nou echt aan lood binnen krijgen. Waar de norm voor lood in drinkwater wordt overschreden kan de huurder aanspraak maken op een huurkorting totdat de loden leidingen zijn vervangen. De Huurcommissie en rechters in lopende zaken zullen zich binnenkort uitspreken welke meetmethode nou volgens hen het meest geschikt is om te bepalen of sprake is van een gebrek. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt binnenkort met een nieuwe methode om de gemiddelde loodinname te bepalen.

Lood in drinkwater – loden leidingen – stappenplan

Artikel delen:

!WOON