Digitaal vergaderen blijft mogelijk voor VvE’s

11 december 2020

Eerder schreven we al over de corona-noodwet die digitaal vergaderen voor een Verenigingen van Eigenaren (VvE) mogelijk maakt. Fysiek bijeenkomen is momenteel niet toegestaan en daarom mogen alle VvE’s digitaal vergaderen. De noodwet zou lopen tot 1 september 2020, maar is vanwege de aanhoudende pandemie verlengd. Eerst tot 1 oktober en vervolgens voor onbepaalde tijd. De minister zal tenminste twee maanden voor eventueel intrekken van de regel daar melding van maken.

De tijdelijke noodwet (Tijdelijke wet COVID 19) geeft VvE’s de mogelijkheid digitaal te vergaderen, ook als deze mogelijkheid niet in het splitsingsreglement staat. Een VvE moet jaarlijks vergaderen, bijvoorbeeld om de jaarrekening en de begroting vast te stellen, maar ook om opdracht te geven voor uitvoering van onderhoud en het geven van mandaat voor een incassotraject. Nu de jaarvergadering fysiek niet kan, mogen de leden digitaal bijeenkomen. Belangrijke voorwaarde is dat de vergadering op de gebruikelijke wijze wordt uitgeschreven, met inachtneming van het oproepingstermijn zoals in het splitsingsreglement is bepaald.

In de uitnodiging moet staan dat de vergadering vanwege corona niet fysiek plaatsvindt, maar via de digitale weg. Voorwaarde is dat eigenaren moeten weten op welke wijze zij deel kunnen nemen aan de vergadering. Het is niet verplicht om dure software aan te schaffen, zolang de eigenaren maar geïdentificeerd kunnen worden, bijvoorbeeld via videobellen.

De noodwet is eerst verlengd tot 1 december en vervolgens gaat de verlenging gelden voor onbepaalde termijn. Deze verlenging eindigt dan pas als tenminste twee maanden vóór de voorgenomen vervaldatum een openbare aankondiging daarvan is gedaan. Zo kunnen VvE’s vooruit kijken en er van uitgaan dat de regeling tenminste de komende twee maanden nog geldt. Tenzij inmiddels is aangekondigd dat de maatregel vervalt. We houden u op de hoogte.

VvE’s mogen tot 1 september digitaal vergaderen

Artikel delen:

!WOON