Dubbelglas in je koopwoning, wie gaat dat betalen?

29 januari 2021

Een eigenaar-bewoner uit de Amsterdamse binnenstad nam contact op met !WOON over een veelvoorkomend onderwerp: energie besparen. Met de beste intentie was hij begonnen met het maken van plannen en het opvragen van offertes. Trots vertelde hij over zijn plannen om zijn ramen te vernieuwen toen hij zijn buurvrouw in het trappenhuis tegenkwam. Dat gesprek kreeg een hele andere wending. De buurvrouw vertelde dat een individuele eigenaar helemaal niet mag overgaan tot vervanging. Vol vragen nam hij contact op met !WOON. Hoe zit het nou met energiebesparing in een Vereniging van Eigenaren (VvE)?

Als eigenaar van een appartement bent u, samen met uw buren, mede-eigenaar van het pand. Jullie vormen samen de VvE. Jullie gezamenlijk eigendom bestaat uit allerlei gemeenschappelijke (bouw)delen, zoals de gevel, de fundering en het dak. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging van die gemeenschappelijke delen. Welke delen gemeenschappelijk zijn, verschilt per VvE en is terug te vinden in het splitsingsreglement.

Kozijnen vaak gemeenschappelijk

In veel VvE’s zijn kozijnen en het glas in de buitengevel gemeenschappelijk. Dat betekent dat je als individuele eigenaar niet zomaar kan beslissen dat je het enkelglas vervangt door isolerend glas. Dat voelt misschien heel gek, want die kozijnen bevinden zich in jouw appartement. Toch mag jij zonder instemming van je buren niets aan de kozijnen en het glas veranderen. Controleer daarom altijd welke (bouw)delen gemeenschappelijk zijn, voordat je gaat verbouwen.

Wat kan je doen?

De eerste stap is om samen met je buren in overleg te gaan. Mogelijk willen zij ook de overstap maken van het koude enkelglas naar isolerend glas. Is er voldoende draagvlak, dan moet de VvE formeel besluiten om het pand te verbeteren en de ramen te vernieuwen. Uiteraard gaat dat hand in hand met het financiële kant: hoe wordt de investering betaald? Is er voldoende geld in kas? Is een éénmalige bijdrage van de leden noodzakelijk? Sluit de VvE een geldlening af om de investering te betalen? Of kiezen jullie om een paar jaar te sparen en op een later moment de ramen te vernieuwen?

Een besluit om het pand te verbeteren, zoals de stap van enkelglas naar dubbelglas, wordt bij de meeste VvE’s genomen met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Dit is een zwaardere meerderheid dan bij normale besluiten. Doorgaans moet ten minste 2/3de van de stemmen op de vergadering aanwezig zijn en moet vervolgens 2/3de of 3/4de van de aanwezige stemmen akkoord gaan met de investering en de daarbij horende financiering. Of deze zwaardere meerderheid ook in jouw VvE gehaald moet worden, staat in het splitsingsreglement.

Zelf investeren

Is er geen draagvlak in de VvE om het pand energiezuiniger te maken, dan kan je toestemming vragen aan de VvE om zelf te verbeteren. Je vraagt in feite toestemming aan de vergadering om iets aan de gemeenschap te veranderen. Je vervangt namelijk de gemeenschappelijke ramen (die zich weliswaar in jouw appartement bevinden) door andere ramen. De VvE kan hier toestemming voor verlenen, maar mag ook voorwaarden stellen aan die toestemming. Bijvoorbeeld over de maatvoering, materiaal en kwaliteit. Je betaalt uit je eigen zak de nieuwe ramen.

Het is belangrijk om te beseffen dat de kozijnen en het glas ook na de vervanging gemeenschappelijk blijven. Ook ben je niet vrijgesteld van betaling aan een toekomstige vervanging van de ramen van je buren. Je betaalt dan je eigen ramen uit eigen zak én je betaalt mee aan de vervanging van de ramen bij je bovenburen.

Als in het splitsingsreglement staat dat de kozijnen en/of het glas niet gemeenschappelijk zijn, dan mag je natuurlijk zonder toestemming van de vergadering je eigen ramen vervangen.

Meer weten: webinars Groen MJOP

Energie besparen gaat natuurlijk veel verder dan alleen het vervangen van enkelglas. We zien dat steeds meer woningeigenaren willen investeren in verduurzaming. Laat je informeren over het vergroenen van je VvE tijdens onze webinars in februari. Een webinar is een online cursus van 45 minuten. Deelname is gratis. De webinars zijn los van elkaar te volgen. Klik op onderstaande links om naar de aanmeldpagina te gaan.

  • Aardgasvrij en de VvE: 2 februari 2021 of 14 september
    U kunt er (bijna) niet meer omheen; we moeten van het aardgas af. De gemeente Amsterdam heeft allerlei plannen, ideeën en alternatieve warmtebronnen. Wat betekent dat voor u als Amsterdammer en lid van de VvE? Hoe kunt u zich voorbereiden op aardgasvrij wonen? In het webinar leggen we uit wat de plannen zijn van de gemeente en hoe zij deze plannen wil uitvoeren, welke alternatieven er zijn voor aardgas, wat dat betekent voor jou en welke valkuilen en kansen er zijn VvE’s.
  • Groen MJOP, deel 1: 8 februari 2021, 31 maart 2021, 22 september 2021 of 7 december 2021
    Veel energiebesparende maatregelen vallen (deels) onder de verantwoordelijkheid van de VvE. Om de VvE goed voor te bereiden op de energietransitie van het aardgas af is het goed om energiebesparende maatregelen op te nemen in het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Zo voorkom je verassingen en kosten in de toekomst. Dit webinar gaat in op het belang en de voordelen van een sterk MJOP en het ‘vergroenen’ hiervan.
  • Groen MJOP, deel 2: 15 februari 2021, 7 april 2021, 29 september 2021 of 15 december 2021
    In dit webinar bespreken we de stappen die een VvE kan nemen om het MJOP te ‘vergroenen’. Je krijgt uitleg over natuurlijke verbetermomenten, hoe je deze kan herkennen en benutten. Daarnaast wijzen we je op interessante subsidies en leningen beschikbaar voor verduurzaming. Ook het proces binnen de VvE krijgt aandacht; hoe creëer je voldoende draagvlak onder de leden en hoe kom je succesvol tot een besluit.

Vereniging van Eigenaren

Artikel delen:

!WOON