Forse huurkorting wegens loden leidingen

Foto met link naar info op site !WOON over loden leidingen

11 januari 2021

Twee huurders in het Hilwis complex in de Amsterdamse Rivierenbuurt krijgen een huurkorting van 60% omdat er te veel lood zit in hun drinkwater. De eis om verhuurder alle huurwoningen in het hele complex te laten onderzoeken en alle loden leidingen te vervangen is afgewezen in dit kort geding. De bewonersvereniging overweegt verdere stappen om te zorgen dat alle huurders snel kunnen beschikken over schoon en gezond drinkwater.

Huurders en de bewonersvereniging van het Hilwiscomplex trokken in de het voorjaar van 2020 aan de bel bij de verhuurder over de loden leidingen. Ze overlegden testresultaten op basis van eigen bemonstering met professionele analyse. Hieruit bleek dat er meer dan 10 ug/l  lood in het water aanwezig was. De verhuurder reageerde niet of te traag en de Vereniging van Eigenaren blijkt een ‘uitsterfbeleid’ te hanteren: ze willen alleen leidingen vervangen bij een renovatie. Daarom stapten de bewoners naar de rechter. Die gaat in het vonnis van 7 januari 2021 niet mee in het verweer van de verhuurder dat de meetrapporten niet bruikbaar zouden zijn.

“Huurders zijn voor de kwaliteit van de binnenshuis installatie afhankelijk van hun verhuurder en moeten er van uit kunnen gaan dat zij gezond en veilig drinkwater in hun woning kunnen betrekken.”

De rechter vindt dat de verhuurder onvoldoende actie heeft ondernomen om de verschillende Verenigingen van Eigenaren (VvE) van het complex in beweging te krijgen. “Dat de loden leidingen eigendom zijn van de VvE is hier niet van belang omdat het gebrek zich in het gehuurde openbaart”. De rapporten tonen aan dat de hoeveelheid lood in het drinkwater de norm overschrijdt en dat sprake is van een gebrek.

De huurders krijgen een huurkorting van 60% met terugwerkende kracht tot juni 2020, een half jaar voor het starten van het kort geding. De verhuurder wordt ook verweten dat hij geen alternatieve watervoorziening heeft aangeboden, zoals de ministers adviseren in hun brief aan de Tweede Kamer over de loden leidingen (pdf).

Eis tot vervangen leidingen vooralsnog afgewezen

De eis tot onderzoek bij alle 75 huurders en vervanging van alle loden leidingen is binnen deze kort geding procedure afgewezen. Dit omdat de verhuurder niet zonder toestemming van de VvE tot vervanging over mag gaan. Wel erkent de rechter de bewonersvereniging als belanghebbende en gaat zij er van uit dat de huurkorting voor de twee bewoners de verhuurder nu tot snelle actie zal bewegen.

“Hoewel de loden leidingen in het complex zo snel mogelijk zullen moeten worden vervangen indien het lood in het water de geldende norm overschrijdt, zijn de vorderingen niet toewijsbaar. Zoals hiervoor is overwogen heeft gedaagde de toestemming van de VvE nodig om het gevraagde onderzoek te doen en de leidingen te vervangen. Voldoende aannemelijk is dat van de bij wijze van voorschot verlaagde huurprijzen voldoende prikkel zal uitgaan om gedaagde tot de verdere benodigde actie tegen de VvE’s aan te sporen.”

Als er niet heel snel actie van de verhuurder komt overweegt de bewonersvereniging als vervolg een bodemprocedure te starten. Die is  kansrijk, omdat de eigenaar van de huurwoningen, zoals de rechter in deze procedure al aangaf, belangrijk lid is van die VvE en aanzet kan geven voor de benodigde stappen. Hopelijk krijgen ook de andere huurders snel duidelijkheid over hun drinkwater. Naar verwachting zal het Emil Blaauw Proceskostenfonds ook in de vervolgprocedure de huurders graag ondersteunen om te zorgen dat zij hun recht kunnen halen.

Het vonnis is hier te lezen.

Lood in drinkwater – loden leidingen – stappenplan

Artikel delen:

!WOON