Opnieuw forse verlaging servicekosten bij Camelot

12 januari 2021

Huurders van een pand aan de Rijswijkstraat in Amsterdam krijgen gemiddeld € 500 terug over de  servicekosten die zij in 2017 betaalden. Dat blijkt uit een vijftigtal uitspraken die ze de afgelopen week ontvingen.  De uitspraken zijn nog niet definitief, de verhuurder kan nog in verzet of beroep. De vraag is of dat zin heeft, want het oordeel is geheel in lijn met uitspraken Huurcommissie over eerdere jaren en ook met de over de afrekening van 2018 gemaakte afspraken. Het gaat per huurder om circa € 40 per maand teveel berekende kosten.

De uitspraken zijn door de Huurcommissie gedaan in een zogenaamde voorzittersuitspraak. Dat is een versnelde procedure, zonder hoorzitting. Gezien de grote achterstanden die de Huurcommissie nu snel wil inlopen is dat een logische stap. Zeker omdat de geschilpunten precies dezelfde zijn als al in eerdere zaken over voorgaande jaren zijn behandeld.

Het ging daarbij met name om stookkosten, kosten voor gebruik van water en elektriciteit en de vergoeding voor de door de verhuurder geleverde gordijnen, laminaat en inventaris. In het verleden berekende de verhuurder ook ten onrechte kosten voor het onderhoud van de lift in de servicekosten plus een te hoog bedrag voor de huismeester die ook werk voor de verhuurder verricht, maar die posten waren er dit jaar al uit. Een voorbeeld wat de correctie de huurder oplevert:

BetaaldRedelijk
Stookkosten variabel€ 311,87€ 220,42
Water€ 70,94€ 42,90
Elektriciteit€ 221,89€ 215,58
Stoffering€ 983,28€ 573,15
Totaal€ 1.587,98€ 1.052,05
Verschil (krijgt huurder terug)€ 535,93

Aanvulling op eerdere versie artikel – reactie Camelot

De uitspraken zijn gericht aan de eigenaar. Camelot is de beheerder van het pand. Eerder stuurde zij een sommatie aan !WOON omdat zij vindt dat we het bedrijf een slechte naam bezorgen. Gezien de feiten lijkt het er meer op dat we de boodschapper van slecht nieuws zijn. We lieten de verhuurder daarom weten niet in te gaan op hun verzoek. Kort daarna publiceerde het NRC een bepaald niet erg lovend artikel van drie pagina’s over Camelot.

Camelot liet ons in een reactie het volgende weten: “Clever Real Estate heeft de eigendom van het betreffende pand al in maart 2016 notarieel heeft geleverd aan Stichting Amsterdam Residences. Camelot, en ook Clever Real Estate, zijn op geen enkele wijze aan deze stichting gelieerd. Camelot Vastgoedbeheer en Beveiliging B.V. verzorgt slechts het beheer van het Pand en is niet verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot de servicekostenafrekeningen. Dat is, sinds maart 2016, Stichting Amsterdam Residences.”

Overigens is er per 1 januari een nieuwe naam voor de groep waar Camelot onder valt: de ontwikkelaar krijgt de naam B-Right Urban Living, de naam voor de beheerder blijft zo te zien Camelot. Het geheel valt samen met de beveiligingstak Watchtower Security Solutions onder de paraplu van Mosaïc World. Het bedrijf wil daarmee naar de Beurs in 2021.

Niets gevraagd? Geld kwijt

De verlaging van de servicekosten geldt alleen voor huurders die tijdig een procedure zijn gestart bij de Huurcommissie. Wie dat niet heeft gedaan krijgt niets terug. De termijn om de afrekening van 2017 ter discussie te stellen is inmiddels verlopen.

Wat dat betreft is er een groot verschil met de afrekening over het jaar 2018. Daar was eigenaar Amsterdam Residences zo redelijk om na overleg met !WOON en de bewoners de afrekening voor alle huurders in het pand bij te laten stellen door Camelot. Daardoor waren procedures niet nodig. Diezelfde correctie is niet toegepast voor 2017, ook al wisten beheerder en eigenaar door uitspraken van de Huurcommissie over eerdere jaren dat hun berekening onjuist was.

Gevolg is nu dat ze voor een deel van de huurders de teveel berekende kosten alsnog moeten terug betalen. Voor de andere huurders kunnen ze het gewoon houden. Dat is niet sympathiek en zal velen vreemd in de oren klinken, maar het is het gevolg van de manier waarop de huurprijzenwetgeving werkt: wie niet vraagt krijgt niets.

Huurcommissie matst verhuurder met beperkte kosten

Wel moet de verhuurder per verloren procedure € 300 legeskosten betalen aan de Huurcommissie. Alleen is de Huurcommissie vervolgens zo aardig om een ‘hardheidsclausule’ toe te passen: alleen over de eerste drie procedures hoeft de verhuurder deze kosten te betalen. De rest krijgen ze van de Huurcommissie voor een sterk verlaagd tarief.

“Voor het boekjaar 2017 is de verhuurder al in zaaknummers 72782, 108560 en 71232 veroordeeld tot het betalen van de op dat moment voor verhuurder geldende bedrag aan leges. Ook hierbij wordt de Hardheidsclausule toegepast en dit betekent dat de verhuurder voor het boekjaar 2017 € 25,00 aan leges dient te betalen.”

Winst maken met teveel berekende kosten

De uitspraken zijn een mooi  succes voor de huurders die een procedure zijn gestart. Toch verdient de verhuurder aan de teveel berekende kosten. Het pand heeft 225 wooneenheden. Huurders wisselen regelmatig, dus per jaar zijn er al snel 500 verschillende bewoners. Daarvan hebben er 50 een procedure bij de Huurcommissie gestart, dus slechts 10%. Dat is nota bene nadat eerdere procedures zijn gewonnen en dat zowel !WOON als de bewonerscommissie hier uitvoerig aandacht aan hebben besteed, zowel op schrift als in de speciale bewonersgroep op een van de social media. Kennelijk hebben de berichten de andere huurders niet bereikt, hebben zij het niet goed begrepen of durfden ze simpelweg geen actie te ondernemen omdat ze bijvoorbeeld nog met een tijdelijk contract zitten.

Per woning lijkt op grond van de nu gedane uitspraken circa € 40 per maand teveel berekend. Dat komt dan op ruim een ton per jaar voor het hele pand. Daarvan moet de verhuurder nu 10% terug betalen. Van de heel beperkte sanctie die de Huurcommissie oplegt met € 300 veroordeling in de legeskosten voor de eerste drie uitspraken, plus € 25 per uitspraak voor de rest zal de verhuurder niet onder de indruk zijn. Zo lijkt het lonend om teveel servicekosten in rekening te brengen. De wetgeving om daar iets aan te doen schiet duidelijk tekort. Sympathiek is het natuurlijk niet en dat levert de verhuurder  reputatieschade op, maar daar lijken ze vooralsnog niet van onder de indruk.

 

Servicekosten: voorschot afrekenen – werkelijke kosten

Artikel delen:

!WOON