Platform 1106 Holendrecht uit Zuidoost in beeld

13 januari 2021

Leila Azzam is mede oprichtster van Platform 1106 Holendrecht. Zij vertelt over de successen, plannen en uitdagingen van het buurtplatform. Actieve bewoners spelen een belangrijke rol in de Amsterdamse wijken, zeker ook in de ontwikkelbuurten waar de komende jaren veel gaat veranderen. We besteden met een serie interviews extra aandacht aan de inzet van bewoners. Eerder publiceerden we een artikel over het B5 Manifest dat buurtplatforms overhandigden aan wethouder Rutger Groot Wassink.

Wanneer is jullie buurtplatform Platform 1106 Holendrecht tot stand gekomen?

Maureen Hubbard en ik waren de voortrekkers, we zijn gelijktijdig met Hart voor de K-buurt gestart. Wij zijn met zes bewoners uit Holendrecht van verschillende leeftijden. Nu zijn we bezig met het uitwerken van hoe pakken we het aan tot hoe ontwikkelen we ons plan.

Wat verandert er in jullie buurt?

De hardheid en de onveiligheid. Er is weinig te doen. Dat is altijd zo geweest, we praten er elk jaar over, maar er verandert niks. Wij zijn ook bijeenkomsten-moe. Het is leuk om iets te kunnen veranderen. Wij horen alles wat er speelt onder bewoners, onder ongedocumenteerden, noem maar op. Dit komt onder andere door de voedselbank die we zelf hebben opgezet met steun van een aantal fondsen en partners.

De problemen in de K-buurt zijn anders dan de problemen in de H-buurt. Hier kunnen we echt spreken van een code rood situatie: we hebben het over schietpartijen, kinderen die met wapens op straat lopen. Er is angst op straat. Wij zetten ons in voor participatie in de brede zin van het woord: moeders, ouderen én kinderen. Dat ze uit hun huizen komen, dat ze in beweging komen!

Wat hebben jullie nodig?

Hulp en financiering: hoe zet je het precies op, hoe moet je het begroten, etcetera. We hebben iemand nodig die het proces kan begeleiden. We willen voorkomen dat er fouten worden gemaakt, zoals is gebeurd in de G-buurt. Dat deed pijn, omdat Zuidoost weer negatief in de publiciteit kwam en we waren net zo goed bezig. De gemeente had het vertrouwen gegeven. Je maakt iets stuk dat eigenlijk heel vaal kansen bracht, dat je als bewoners zelf kon bepalen hoe het budget besteed kon worden. Weet je hoe mooi het is als je hier vrij in bent!

We gaan nu zelf budget aanvragen, we moeten nog uitzoeken welke regelingen er nu met Corona gelden. Wij kunnen resultaten laten zien. We hopen dat we na een jaar van onderbreking verder kunnen gaan. Dat is het nadeel van het stadsdeel hier, dat dingen starten en goed lopen en dat het erna weer gestopt wordt. Dat heb ik heel veel meegemaakt. Dan moet je weer opnieuw beginnen. Je moet het gewoon doortrekken, investeren.

Wat zou je een ander platform willen meegeven?

Wat ik mee zou geven: 1. Focus je niet alleen op je eigen groepje, dit is een grote valkuil. Werk met diversiteit: er wonen meer doelgroepen in de wijk dan één. Je hebt witte Hollanders, Syriërs, Afrikaanse landen, Brazilianen, enzovoorts 2. Deze verschillende doelgroepen moet je verschillend benaderen 3. Zorg ook voor een diverse kerngroep, dan bereik je ook die achterban 4. Heb vertrouwen en doe het voor de buurt. Wees niet uit op veertjes, want dan lukt het niet.

Waar loop je tegenaan? Wat zijn punten die je verder wil ontwikkelen?

“We willen nu een go. De mensen die bij ons betrokken zijn willen graag meedoen en mee denken. Ze zitten te wachten op het moment dat we van start kunnen gaan. We gaan ervoor! Het plan was al ingestuurd, maar nu moeten we het opnieuw indienen, we hopen dat het stadsdeel het opnieuw kan verwerken.”

Hoe zie je die toekomst voor je?

Ik hoop echt dat we iets kunnen veranderen in de buurten, mensen laten participeren, echt meedoen. In ons plan hebben we het over veiligheid, werkgelegenheid, het oprichten van een Safehouse, kansen creëren, eenzaamheid onder ouderen, etc. Er is veel huiselijk geweld. Dat we geen pleegzorg meer nodig hebben. Veel meer dan alleen maar leuke activiteiten doen: een feestje is leuk, maar daarvoor moeten we eerst een probleempje oplossen, dan pas hebben we wat te vieren.

 

Meer informatie over de ondersteuning van !WOON aan bewoners en bewonersgroepen die zich inzetten voor buurtvernieuwing, ontwikkelbuurten, ondernemen in de buurt, buurtbudgetten vindt u hier.

Holendrecht – Amsterdam Zuidoost [ontwikkelbuurt]

 

 

Artikel delen:

!WOON