Eerste succes met videozitting bij Huurcommissie

02 februari 2021

De eerste videozitting van de Huurcommissie heeft voor een huurder uit de Jordaan een mooi resultaat opgeleverd. Vanwege ernstige vochtdoorslag is de huur met bijna 400 euro per maand verlaagd. Een huurkorting van maar liefst 60%. Tijdelijk weliswaar, want de korting is bedoeld om de verhuurder aan te sporen om het gebrek te verhelpen.

Videozittingen zijn opgezet om de grote achterstanden bij de Huurcommissie in te lopen. In 2020 vonden er amper zittingen plaats door de coronacrisis en daardoor wachten veel zaken erg lang op een uitspraak.  Erg vervelend voor huurders en verhuurders, want van lange wachttijden wordt niemand blij. Gelukkig werken ze nu voortvarend aan oplossingen.

Zo’n digitale zitting is extra spannend. De techniek moet natuurlijk wel goed meewerken. In het kantoor van !WOON in het Claverhuis was alles in gereedheid gebracht, met aandacht voor een veilige afstand tussen huurder en zijn vertegenwoordigster. Via een speciale link, die de Huurcommissie per e-mail had toegezonden, kwam de verbinding tot stand. Het inloggen van de verhuurder verliep niet zo vlot, maar na een kwartiertje was iedereen goed hoorbaar en ook in beeld.

Zoals gebruikelijk deden beide partijen hun zegje over de kwestie. De voorzitter van de Huurcommissie stelde vragen over de ernst van de klachten en wilde van de verhuurder weten waarom hij nog geen actie had ondernomen.

Een week of zes na de zitting troffen wij de uitspraak aan in onze mailbox. De Huurcommissie oordeelt dat de onderhoudsklachten zo ernstig zijn, dat een flinke huurverlaging op zijn plaats is. Hopelijk helpt dat om te zorgen dat de verhuurder de gebreken snel verhelpt. Daar was de hele procedure immers voor bedoeld. Nadat de klachten verholpen zijn kan de huur weer terug naar het oude bedrag.

Gebreken aan de woning? Neem contact op met !WOON

Heeft u ook te kampen met ernstige onderhoudsgebreken en weigert de verhuurder er wat aan te doen, neem dan contact op met !WOON.

Onderhoud en verbetering

Artikel delen:

!WOON