Houd de warmte uit je koopwoning

24 februari 2021

Nog een paar maanden en dan kunnen we hopelijk weer genieten van een mooie en warme zomer. Toch geeft het vooruitzicht van zonovergoten dagen bij steeds meer woningeigenaren gemengde gevoelens. De temperaturen in woningen lopen op bij aanhoudende hitte en ze zoeken naarstig naar manieren om de warmte uit de woning te houden. Rolluiken of zonwering kunnen daarbij helpen. Voordat je zo’n dure aankoop doet, is het belangrijk om te controleren welke specifieke regels er in de Vereniging van Eigenaren (VvE) gelden.

De meeste koopwoningen in Amsterdam zijn onderdeel van een VvE. De appartementseigenaren zijn samen eigenaar van het gebouw. In het splitsingsreglement staat welke (bouw)delen gezamenlijk eigendom zijn. Als de gevel gemeenschappelijk eigendom is, mag je niet zelfstandig beslissen om een rolluik of knikarmscherm op te hangen.

Toestemming VvE

In vrijwel alle splitsingsreglementen staat dat het niet is toegestaan om veranderingen aan te brengen aan het gebouw en de buitengevel. Kortom: je mooie plan om de zon uit je huis te houden kan niet zomaar doorgaan. Je moet eerst samen met je buren in overleg treden of, en onder welke voorwaarden, je zonwering aan de gevel mag ophangen.

Zorg ervoor dat je deze afspraken schriftelijk vastlegt. Zo wordt verwarring voorkomen en ben je er zeker van dat je de afgesproken regels opvolgt. Nog beter is het om de afspraken rondom zonwering vast te leggen in een huishoudelijk reglement. Zo voorkom je willekeur voorkomen én zorg je voor een uniforme werkwijze.

Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement is een document dat door de VvE wordt gemaakt en vastgesteld. Via het huishoudelijk reglement bepaalt de VvE zelf welke extra afspraken en regels er gelden in de VvE, zoals onder welke voorwaarden zonwering mag worden aangebracht. Andere voorbeelden zijn hoe jullie omgaan met wanbetalers, welke regels er gelden bij harde vloerbedekking en het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes.

Het huishoudelijk reglement is ondergeschikt aan de wet, de splitsingsakte en het splitsingsreglement. In het huishoudelijk reglement mogen nooit regels staan die in strijd zijn met deze documenten. Het is daarom belangrijk om je te verdiepen in de (on)mogelijkheden van een huishoudelijk reglement, zodat de afspraken die jullie met elkaar maken ook stand houden.

Meer weten: 8 maart webinar huishoudelijk reglement

Op 8 maart 2021 organiseert !WOON een gratis webinar over het huishoudelijk reglement. We leggen onder andere uit wat een huishoudelijk reglement is en welke afspraken de VvE in zo’n reglement vastlegt. Natuurlijk bespreken we ook hoe je het huishoudelijk reglement vaststelt en wijzigt.

Een webinar is een online cursus van 45 minuten. Deelname is gratis. Aanmelden kan via onze website.

Komt de datum u niet goed uit? Het webinar wordt op 23 juni 2021 nogmaals gegeven.

Artikel delen:

!WOON