Huurcommissie: lood is een gebrek, huurverlaging 60%

Foto met link naar info op site !WOON over loden leidingen

25 februari 2021

Na twee kantonrechters heeft ook de Huurcommissie zich nu duidelijk uitgesproken over loden leidingen. Aanwezigheid is een gebrek en leidt tot een huurkorting van 60%. De huurverlaging gaat in vanaf de eerste van de maand na melding van het gebrek bij de verhuurder. Die verlaging geldt tot de verhuurder het lood heeft vervangen.

De uitspraken van de Huurcommissie maken het wat eenvoudiger voor huurders om loden leidingen vervangen te krijgen. De huurcommissie kende een huurkorting toe vanaf het moment dat de huurders een melding hadden gedaan, bijvoorbeeld middels een foto of door het doorsturen van een bemonsteringsuitslag. Verder matigde de huurcommissie de kortingen niet, ook als de verhuurder inspanningen verrichte om de leidingen vervangen te krijgen. De huurcommissie vond dat gelet op de mogelijke gezondheidsrisico’s en daarmee de urgentie om loden leidingen te vervangen een korting van 60% op de kale huur op zijn plaats is.

Meetmethodes erkend

Kritiek van de verhuurder dat de bemonsteringswijzes door huurders niet goed genoeg zouden zijn om een gebrek aan te tonen is van tafel geveegd. De huurcommissie vindt dat de huurders niet de dupe mogen zijn van het ontbreken van een sluitende meetmethode. Daarmee zijn de door veel bewoners gebruikte bemonsteringsmethodes opnieuw erkend als geldend.

“De commissie acht het onredelijk om het ontbreken van een sluitende meetmethode voor rekening en risico van de huurder te laten komen. Daarbij is doorslaggevend dat de aanwezigheid van gezondheidsrisico’s bij overschrijding van de norm vaststaat. Dat betekent dat ook een meting door een erkend laboratorium op basis van de RDT- of stagnatiemethode op voorhand als voldoende kan worden gekwalificeerd om overschrijding van de 10 microgram per liter norm aannemelijk te maken. Te meer nu het aanwezig zijn van loden leidingen niet in geschil is tussen partijen.”

Huurverlaging van 60%

De Huurcommissie kan een korting van 60% uitspreken, maar kan deze ook matigen. Daar vroeg de verhuurder om, omdat ze bezig zijn met het organiseren van de vervanging. Daarover oordeelt de commissie: “Bij een gebrek in categorie C kan de Huurcommissie de huurprijs tijdelijk verlagen tot 40% van de geldende huurprijs. Mede gelet op de mogelijke gezondheidsrisico’s en de urgentie die bestaat voor het vervangen van loden leidingen, zal de Huurcommissie dit percentage niet matigen.”

Vanaf de eerste van de maand na de melding van het gebrek

Belangrijk ook is dat de ingangsdatum van de huurverlaging de eerste van de maand is volgend op de melding van de aanwezigheid van loden leidingen. Dus niet op het moment van verdere onderbouwing met een meetrapport.

Al eerder duidelijke uitspraken door kantonrechters

Voor de liefhebber is een voorbeeld van een uitspraak van Huurcommissie hier te vinden . Recent wonnen huurders ook twee rechtszaken over loden leidingen. Die gaven al de nodige duidelijkheid.

Lood is ongezond, laat het er niet bij zitten!

Heeft u loden leidingen in uw woning en reageert de verhuurder niet op een verzoek om ze te vervangen? Onderneem dan actie, zie ons stappenplan hieronder. Lood is ongezond, laat het er niet bij zitten!

Lood in drinkwater – loden leidingen – stappenplan

Artikel delen:

!WOON