Wijziging van splitsingsakte nodig bij een verbouwing?

12 februari 2021

Hoe moet een Vereniging van Eigenaren (VvE) omgaan met een grootschalige verbouwing? Die vraag horen we steeds vaker. Afhankelijk van de verbouwing kan een wijziging van de splitsingsakte nodig zijn. Zo’n wijziging vertraagt het proces in eerste instantie, maar zorgt dat alles voor de lange termijn goed is geregeld. Daarom is het een belangrijke en vaak noodzakelijk stap.

Het wijzigen van de splitsingsakte gebeurt door de notaris. Een notaris stelt een akte van wijziging op met daarin de gevraagde wijzigen en aanpassingen. Veel voorkomende wijzigingen zijn het omzetten van de zolderbergingen naar woonruimte, het veranderen van de breukdelen en het toevoegen van een extra woonlaag (opbouw of kelder). Stuk voor stuk wijzigingen met verstrekkende gevolgen voor alle eigenaren in het pand. Het is daarom belangrijk om vooraf goed met elkaar te overleggen wat er wordt gewijzigd en hoe de situatie er na de wijziging uit moet zien.

Haastige spoed…

Is zelden goed. Zo ook bij een wijziging van de akte. Er is altijd een aanleiding, bijvoorbeeld een grote verbouwing. Deze verbouwende eigenaar heeft een plan en wil goedkeuring van de VvE. Die goedkeuring omhelst veel meer dan alleen goedkeuring van de vergadering. De eigenaren moeten gezamenlijk overeenstemming bereiken over de wijziging van de akte, de nieuwe breukdelen na de verbouwing en het onderhoud van het nieuwe bouwwerk. Zorg dat jullie overeenstemming hebben bereikt voordat de bouw begint, dat voorkomt problemen achteraf.

Akkoord

Een besluit om de splitsingsakte te wijzigen is het zwaarste besluit dat de VvE kan nemen. Het uitgangspunt is dat het besluit unaniem wordt genomen. Soms is instemming van ten minste 80% van de stemmen voldoende, mits het bestuur ook haar medewerking verleent aan de wijziging. Risico van deze 80%-optie is dat de overige 20% naar de rechter kan om de wijziging tegen te houden als zij daar goede argumenten voor heeft.

Naast de eigenaren moeten ook de hypotheekverstrekkers akkoord gaan met de wijziging. Het appartementsrecht is immers onderpand voor de hypotheek. Als er iets wijzigt aan het appartement, kan dat gevolgen hebben voor de waarde en daarmee voor de hypotheek. De bank moet daarom ook akkoord gaan met de wijziging.

Meer weten: webinar wijzigen van de splitsingsakte op 25 februari

Wil je meer weten over het wijzigen van de splitsingsakte? Volg dan ons webinar op 25 februari 2021 We bespreken de vier manieren waarop de akte gewijzigd kan worden met voorbeelden uit de praktijk. Ook bespreken we aan de hand van een stappenplan hoe de akte wordt gewijzigd.

Een webinar is een online cursus van 45 minuten. Deelname is gratis. Aanmelden kan via onze website.

Komt de datum u niet goed uit? Het webinar ‘Wijzigen van de splitsingsakte’ wordt op 15 juni en 2 december 2021 nogmaals gegeven.

Wijzigen splitsingsakte VvE

Artikel delen:

!WOON