Lood zien is lood verwijderen – ook onder de norm

05 maart 2021

Deze week is er een nieuwe doorbraak in de rechtspraak over loden leidingen. De rechter vindt bij een woning in Amsterdam Zuid een waarde boven de 5 microgram lood per liter een gebrek. De huurder krijgt een huurverlaging van 40% tot het moment van vervangen van de loden leidingen. Het vonnis komt voor huurders en !WOON op het juiste moment. Vorige week nog -ná de recente uitspraken van de huurcommissie- weigerde verhuurder Rappange in de Indische buurt aanwezige loden leidingen te vervangen. Rappange had met een meting de laagst denkbare waarde bepaald. Deze lag onder de huidige wettelijke norm van 10 ug/l, maar boven de 5 ug/l.  Dat duidt na volledige doorspoeling  op een probleem door loodafgifte. De nieuwe uitspraak maakt dan ook duidelijk dat verhuurders beter snel  actie kunnen ondernemen. Spoor de  loden leidingen op en laat ze verwijderen.

Norm lood in drinkwater verlaagd

De rechter liep vooruit op nieuwe regels waarbij de norm verlaagd wordt naar 5 microgram per liter.

“Naar huidige inzichten is achterhaald dat pas een risico op gezondheidsschade bestaat als sprake is van een loodgehalte van meer dan 10 microgram per liter drinkwater. Dat risico bestaat ook als sprake is van een loodgehalte tussen de 5 en 10 microgram per liter drinkwater. Een dergelijk risico op gezondheidschade kwalificeert naar het oordeel van de kantonrechter als een gebrek als bedoeld in artikel 7:204 lid 2 BW, aangezien een huurder mag verwachten dat hij op elk moment van de dag over een glas kraanwater kan beschikken zonder dat hij wordt blootgesteld aan een risico op gezondheidsschade als gevolg van loodverontreiniging.”

De rechter matigt de korting tot 40%, nu de nieuwe norm nog niet in de wet is opgenomen. Ymere, de verhuurder van het pand in Zuid, heeft de loden leidingen inmiddels vervangen.

De uitspraak van de kantonrechter is hier te lezen.

Lood in drinkwater – loden leidingen – stappenplan

Artikel delen:

!WOON