Oude rechten: toch huurcontract voor onbepaalde tijd

25 maart 2021

Een huurder in Noord tekende een contract voordat de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 in werking trad. Hij vroeg zich af of dat recht gaf op een vast contract. !WOON toonde aan dat de huurder hier inderdaad voor in aanmerking kwam en gaf hem juridische ondersteuning. Verhuurder De Key zette zijn contract vervolgens om naar onbepaalde tijd.

Contract van voor de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015

Per 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 in werking getreden. Deze wet heeft een algemene mogelijkheid gecreëerd om tijdelijke huurovereenkomsten voor een woonruimte te sluiten. De huurder tekende zijn huurcontract vóór de invoering van de Wet Doorstroming Huurmarkt. Zodoende kan de huurder zich beroepen op huurbescherming en kan woningcorporatie De Key het huurcontract niet beëindigen zolang de huurder aan zijn verplichtingen voldoet.

Brief aan de Key

!WOON twijfelt niet over de goede intenties waarmee De Key destijds het huurcontract heeft gesloten. De Key had als verhuurder de opgave om de doelgroep statushouders te huisvesten en doorstroming in asielzoekerscentra te bevorderen. Toch heeft !WOON vanuit een juridische invalshoek de vraag van de huurder aan De Key in een brief voorgelegd. !WOON stelde aan De Key voor om met wederzijds goedvinden te verklaren dat de huidige overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt voortgezet na 3 mei 2021.

Huurcontract voor onbepaalde tijd

De Key heeft aan de huurder en !WOON per mail laten weten dat het tijdelijke huurcontract van de huurder op 3 mei afloopt. Hierna zal de huurder een huurcontract krijgen voor onbepaalde tijd.

Doordat deze huurder !WOON heeft benaderd en durfde te vragen naar zijn mogelijkheden, hoeft hij zijn woning niet te verlaten. Heb jij ook een tijdelijke huurovereenkomst van vóór 1 juli 2016? Neem dan contact op met !WOON om te kijken of je recht hebt op huurbescherming.

Welk soort huurcontract?

Artikel delen:

!WOON