Bijna 100 procedures over servicekosten bij Change=

06 april 2021

Begin april zijn bij de Huurcommissie 96 procedures opgestart over de servicekosten die eigenaar PEC Persimmon berekent voor een pand in Zuidoost. De bewoners zijn ontevreden over de afrekening, de onduidelijke kosten en de vaak gebrekkige service. Ondanks vragen is de verhuurder niet met verduidelijking gekomen. Naast de discussie over de servicekosten lopen er ook al procedures over het aparte ‘dienstencontract’ dat huurders moesten tekenen met Change= Vastgoed Beheer B.V.

Veel huurders van Change= zijn ontevreden. Dat geldt nu extra voor de bewoners van het Elizabeth Cady Stantonplein in Amsterdam Zuidoost. Zij betalen kosten die Change= in een ander pand van hen aan het August Allebéplein in Nieuw-West nadrukkelijk niet aan de huurders doorberekent.

Overigens loopt ook in dat pand in Nieuw-West een aantal procedures over de servicekosten. De uitkomst van die proefzaken gaat binnenkort bepalen of de verhuurder de afrekening moet bijstellen. Winnen de huurders en volgt geen bijgestelde afrekening, dan is de kans groot dat ook daar een groot aantal huurders naar de Huurcommissie stapt. De proefzaken komen binnenkort op zitting bij de Huurcommissie. Het voorbereidend rapport ziet er veelbelovend uit voor de huurders.

Onduidelijke servicekosten bij grote panden

In steeds meer grote wooncomplexen krijgen de huurders bijkomende kosten gepresenteerd. Maar op servicekosten mag geen winst gemaakt worden en kosten dubbel berekenen mag ook niet. Lang niet altijd is duidelijk en transparant wat de kosten nou precies zijn en of het doorberekenen wel terecht is. Soms zijn het kosten waarvoor de huurder al betaalt via de huur. Soms zijn de gehanteerde bedragen te hoog en soms is het niet duidelijk om welke kosten of service het nou eigenlijk gaat.

Over welke posten is discussie?

Om meer inzicht te geven waar discussie over is lopen we hier de discussiepunten door die nu bij Change= spelen. Dat biedt andere huurders misschien aanknopingspunten om de afrekening van servicekosten in het eigen pand eens kritisch door te kijken. Dat heeft al menig huurder een leuk bedrag opgeleverd.

Beveiligingsinstallatie

Bij Change= in Nieuw-West staat het volgende over deze kostenpost.  Deze kosten worden doorbelast aan de eigenaar.’ Het is dan ook merkwaardig dat deze kostenpost wel in rekening wordt gebracht bij Change= in Zuidoost. De kostenpost gaat over de beveiliging van alle pasjes, camera’s en dergelijke. De vraag is of deze kostenpost door te berekenen is aan de huurders of dat het onderdeel is van de kosten voor de verhuurder, waarvoor al huur wordt betaald.

Brandmeldinstallatie

Bij Change= in Nieuw-West worden deze kosten niet in rekening gebracht. Wel is er de kostenpost ‘Brandblusmiddelen/noodverlichting’.  Het zou gaan om de brandblusser en de branddekens, inclusief het onderhoud hiervan. Ook hier is de vraag of de huurder niet al via de huurprijs betaalt voor deze kosten.

Onderhoud E-installaties

‘Onderhoud, visuele inspecties, algemene verlichting, terreinverlichting, etc. zijn onderdeel van het wooncomplex en worden daarom doorbelast aan de eigenaar van het pand,’ stelt de afrekening in Nieuw-West. Deze kosten worden wel in rekening gebracht bij Change= Zuidoost. Het is bij  tot op heden onduidelijk wat onderhoud E-installaties inhoudt. Wel staat er: Onderhoud aan de electra voorzieningen met eigen tussenmeters kunnen worden doorbelast aan de bewoners. Bewoners hebben zelf toegang tot de meters en kunnen deze ook zelf onderhouden. Echter, dit wordt collectief in het pand gedaan en kunnen daardoor worden doorbelast aan de bewoners.

Liftonderhoud

Het liftonderhoud is volgens de Huurcommissie onderdeel van de kale huur en hoort niet in de servicekosten. Dit geldt ook voor de telefooninstallatie in de lift. In Nieuw-West heeft Change= dit veranderd op advies van de huurdersvereniging. Deze kosten worden bij Change= Zuidoost tot op heden gewoon doorberekend.

Service toegangsdeuren

‘Service- en onderhoud toegangsdeuren betreft de toegangsdeuren, hang- en sluitwerk van algemene ruimtes, het atrium, vluchtroutes, etc. Deze kosten worden doorbelast aan de eigenaar van het pand’ Dit is wat er in de eindafrekening van Nieuw-West staat. In Zuidoost komen deze kosten wel voor rekening van de huurders.

Signaallevering en data-installaties

Volgens de Huurcommissie kan de verhuurder een collectieve internetverbinding doorberekenen. Het gaat dan om redelijke kosten voor het abonnement. Het lijkt er op dat Change= ook de aanleg van de glasvezelkabels in het pand en het onderhoud eraan doorbelast. De overlegde bonnen zijn niet leesbaar en Change= kwam al enkele keren met een ander verhaal van waar de bewoners nu eigenlijk voor betalen. De rapporteur van de Huurcommissie is hier duidelijk over: deze kosten vallen onder de kale huur en horen niet thuis in de servicekosten. Extra verwarrend is dan weer dat Change= stelt dat deze post zou vallen onder de Community kosten in de dienstenovereenkomst.

Huismeester

De huismeester voert werkzaamheden uit die voor huurders en verhuurder van belang zijn. Daarom mag de verhuurder de totale kosten voor de huismeester niet volledig aan huurders doorberekenen. De Huurcommissie gaat uit van een verdeling waarbij 70% van de kosten voor rekening van de huurder is en 30% van de kosten voor rekening van de verhuurder.  De huismeester mag niet worden doorberekend voor zover hij werk doet voor de verhuurder (herstelwerk gemeenschappelijke ruimten, bezichtigen van lege woningen met aspirant huurders, het maken van opnamestaten bij vertrek van huurders). De kosten van een huismeester kunnen ook niet aan de huurders worden doorberekend als de huismeester slecht zichtbaar is.

Schoonmaak en vuilafvoer

In Nieuw-West komt een regulier bedrijf bijna dagelijks langs voor schoonmaak en afvoer van vuil. Op iedere verdieping staat vaak een vuilnisbak en die moet dan worden geleegd. Die zakken mogen niet bij het reguliere afval maar moeten worden opgehaald. Het hiervoor berekende bedrag is vrij hoog en het is ook de vraag of alle werkzaamheden wel door te berekenen zijn. Zo vermeldde een bon ‘plaatsen van matten’.  Dit mag volgens de Huurcommissie niet worden doorberekend.

Inrichting algemene ruimtes

Hier is van belang welke spullen er gekocht zijn, voor hoeveel geld en voor welk gebruik. Hier is bijvoorbeeld mogelijk sprake van spullen voor de inrichting van het restaurant dat nooit open is geweest? Change= zal inzage in de bonnen moeten geven.

CCTV camerabeveiliging

Naar het oordeel van de Huurcommissie is de camera een onderdeel van een bewakingsinstallatie die uit meer onderdelen bestaat dan alleen de camera. In dat geval is de installatie onderdeel van het gebouw en zit dus in de huurprijs. De Huurcommissie vind dus dat dit niet voor rekening is van de huurder, Change= vindt van wel. Zij huren ook mensen in, die de camera’s voortdurend bekijken.

Zitting Huurcommissie moet duidelijkheid geven

Al met al zijn er nogal wat punten van discussie. Hopelijk biedt de inbreng van huurders en verhuurder voor de zitting van de Huurcommissie duidelijkheid op een aantal punten. Het is daarna aan de commissie om een oordeel te vellen en een uitspraak te doen. Wordt vervolgd dus.

Vragen over servicekosten of andere kosten?

Huurders in Amsterdam, Amstelveen en de Transvaalbuurt in Haarlem kunnen met hun vragen terecht bij !WOON. We helpen graag en gratis.

250 huurders dagvaarden Change= over hoge kosten

Artikel delen:

!WOON