Help, mijn buren zijn klussers!

07 mei 2021

Sommige mensen zijn gezegend met twee rechterhanden. Zij gaan klussend en verbouwend door het leven. Toch moeten deze handige Harry’s en Klussende Karins zich houden aan de gemeentelijke regels en de regels van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Welke regels gelden er als u of één van uw buren wilt verbouwen?

De wet (art. 5:119 BW) bepaalt dat iedere appartementseigenaar zonder toestemming van de VvE in zijn eigen woning veranderingen mag aanbrengen. Van deze wettelijke regeling mag in het splitsingsreglement worden afgeweken en dat komt vaak voor. In de praktijk mag een eigenaar kleine verbouwingen, zoals een nieuwe keuken of een nieuwe vloer, uitvoeren zonder toestemming van de VvE. Voor grotere verbouwingen is toestemming nodig. Kijk vooral in uw eigen splitsingsreglement welke specifieke regels in uw VvE gelden. Naast de regels van de VvE gelden ook de regels van de gemeente. Voor sommige verbouwingen is een vergunning nodig. Informeer hiernaar bij de gemeente.

Gemeenschappelijk eigendom

Een eigenaar van een appartements(recht) is lid van een Vereniging van Eigenaren. De VvE beheert en onderhoud het gemeenschappelijke eigendom. Iedere VvE heeft een splitsingsakte met daarin een splitsingsreglement. In het splitsingsreglement is een overzicht te vinden van alle gemeenschappelijke (bouw)delen in het pand. Deze delen kunnen zich ook in de appartementen bevinden, zoals een dragende muur, kozijnen en de standleiding. Een eigenaar mag die gemeenschappelijke delen niet veranderen of verwijderen zonder toestemming van de VvE.

Tegen de regels in toch verbouwen

Helaas komt het voor: een eigenaar lapt de regels aan zijn laars en gaat zonder toestemming van de VvE verbouwen. In het gunstigste geval zorgt dit alleen voor stof- en geluidsoverlast. In het ergste geval worden gemeenschappelijke delen verwijderd waardoor de constructie van het gebouw in gevaar komt. Wat kan de VvE dan doen?

Een VvE uit Amsterdam Noord nam contact op met !WOON met deze vraag. Een nieuwe eigenaar was vol enthousiasme begonnen met de verbouwing van zijn appartement. Zijn plan was om het appartement volledig te slopen en opnieuw op te bouwen. Op zich een prima plan, maar hierdoor zou ook de dragende muur verwijderd worden.

Gelukkig liep het in deze VvE goed af. De eigenaar werd door het bestuur aangesproken en hij legde de bouw stil tot hij met de VvE had overlegd. De VvE ging er vervolgens mee akkoord dat de draagmuur verwijderd zou worden, maar om de veiligheid van de constructie te waarborgen werd een extra draagbalk geplaatst op kosten van de verbouwer.

Naar de rechter

Bij lang niet alle VvE’s loopt het goed af. Soms is tussenkomst van de rechter noodzakelijk. Deze stap kan gezet worden om de bouw stil te leggen of om herstel in originele staat af te dwingen. Benader een advocaat voor hulp en/of advies als uw VvE hiermee te maken krijgt.

Meer weten: webinar verbouwen

Wilt u meer weten over de regels rondom een verbouwing in de VvE? Neem dan deel aan ons gratis webinar ‘Verbouwen’. In het webinar leggen we uit welke regels er in de modelsplitsingsreglementen staan over een verbouwing. Ook gaan we dieper in op een uitbouw, opbouw en toevoeging van een kelder. We bespreken hoe de VvE afspraken rondom een verbouwing contractueel kan vastleggen. Het webinar wordt gegeven op 27 mei 2021 en 24 november 2021.

Een webinar is een online cursus van 45 minuten. U heeft een computer, tablet of telefoon met internetverbinding nodig. Aanmelden kan via onze website.

Webinar VvE: Verbouwingen (mei 2021)

Artikel delen:

!WOON