Coöptatie voor woongemeenschappen in verordening

Wooncoöperatie Stroom

16 juni 2021

In de Huisvestingsverordening 2021 wilde de gemeente coöptatie mogelijk maken voor woongemeenschappen. Dan kunnen woongroepen, geclusterd wonen voor ouderen en beheercoöperaties (bewoners ie het beheer overnemen van de corporatie) zelf een nieuwe bewoner voordragen die past in de groep. De nieuwe huisvestingswet verbiedt echter uitzonderingen. Alle woningen die onder de verordening vallen moeten worden toegewezen zoals in de verordening beschreven. Dat zou betekenen dat de woongemeenschappen hun recht op het zelf vinden van nieuwe medebewoners verliezen. Daar is nu een oplossing voor gevonden, maar dat vraagt wel actieve inzet van de bewoners.

Wat stelt de gemeente nu voor?

De Gemeente Amsterdam zat met de regeling duidelijk in de maag. De bestaande woongroepen en de door gemeente gestimuleerde beheercoöperaties zouden op deze manier niet blijven bestaan of ontstaan. De Gemeente heeft, in overleg met het Rijk en de corporaties, de volgende oplossing gevonden:

Woongroepen en wooncoöperaties waarin zelfstandige woningen zitten worden geregistreerd als woongemeenschap. De aangemelde gebouwen vallen niet meer onder de huisvestingsverordening. Dan kan er wel coöptatie blijven bestaan omdat ze ook niet meer onder de huisvestingswet vallen.

Woongemeenschap aanmelden

Let op: alleen de corporaties kunnen de woongemeenschappen uit hun bestand aanmelden bij de gemeente. Dit moet voor augustus 2021 gebeuren. Als bewoner kunt u dus niet zelf uw woongemeenschap aanmelden bij de gemeente. Wel kunt u contact opnemen met uw corporatie en erop aansturen dat uw woongemeenschap wordt aangemeld. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw huurderskoepel van de corporatie of neem contact op met !WOON.

Inspraak gemeente

Wilt u een inspraakreactie indienen bij de gemeente over het wijzigingsvoorstel huisvestingsverordening 2022?
Dit kan tot 11 juli a.s., via deze link.

!WOON organiseert een belangrijke bijeenkomst over coöptatie voor woongroepen. Zie de agenda voor meer informatie en aanmelden. 

(foto: Wooncoöperatie Stroom)

Wooncoöperatie – de regie in eigen hand

 

Artikel delen:

!WOON