Change= zaait onrust bij huurders in Nieuw-West

01 juli 2021

Verhuurder Change= heeft met een mail grote onrust veroorzaakt bij huurders van hun pand  in Amsterdam Nieuw-West. Zonder onderbouwing ontvingen zij een herziene factuur over het jaar 2018. Daarin zijn de kosten uit de dienstenovereenkomst met Change= opgeteld bij de servicekosten die aan de verhuurder betaald zijn. Het eindbedrag komt soms nog hoger uit dan het voorschot dat de huurders hebben betaald.

De afrekening is een reactie van Change= op het vonnis van de kantonrechter van 21 juni jongstleden. Die oordeelde dat de verplichte aparte dienstenovereenkomst met een derde partij niet geldig is. Change= probeert die kosten via een andere route nu alsnog te innen. Ze doen dat op 30 juni omdat op 1 juli de termijn verstreek om een geschil over 2018 bij de Huurcommissie aanhangig te maken. Op deze manier hebben de huurders niet de mogelijkheid gehad te reageren op het bericht. Het is dan ook niet rechtsgeldig en dat zullen de advocaten van de huurders aan Change= berichten.

Change= schreef het volgende:

“Op 21 juni jongstleden heeft de kantonrechter een vonnis gewezen in een procedure die is aangespannen door een aantal huurders van het pand gelegen aan het August Allebéplein te Amsterdam Nieuw-West. De eindbelegger en Change= wensen in lijn met het vonnis te handelen, hoewel een hoger beroep nog wordt overwogen. In de visie van de kantonrechter hadden de door Change= via de dienstenovereenkomst over het kalenderjaar 2018 in rekening gebrachte kosten (in ieder geval voor een deel) via de servicekosten onder de huurovereenkomst in rekening kunnen / moeten worden gebracht. Daarmee worden deze kosten ook toetsbaar door de huurcommissie.

(……)

In het verlengde hiervan zenden wij u hierbij het nieuwe overzicht van de servicekostenafrekening 2018, waarin de betreffende servicekosten alsnog zijn meegenomen. Daarin zijn bijvoorbeeld de kosten van het internet ondergebracht onder post 41 Signaalgeleiding en Datainstallatie en is de post inbouwpakket ondergebracht in een nieuwe post, afschrijving stoffering.”

Nadere uitleg voor (ex) huurders met lijst voor nieuwe procedure en Q & A

De (ex)bewoners vinden nadere uitleg op een speciale pagina, met antwoord op de belangrijkste vragen. Die pagina vullen we aan als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Ook kunnen (ex)huurders die nog niet meededen in de procedure over de dienstenovereenkomst zich inschrijven op een lijst. Dan houden we je op de hoogte over de ontwikkelingen. Als onze advocaten er niet uitkomen met Change= dan zullen we de mensen op de lijst aanbieden om ook een procedure te starten. De uitleg en de link naar de lijst is te vinden op deze pagina.

Rechter verklaart extra kosten bij Change= ongeldig

Artikel delen:

!WOON