Hoe herstel je van een buurttrauma

01 juli 2021

In 2020 werd de G-buurt in Amsterdam Zuidoost opgeschrikt door fraude met Buurtbudget gelden. De buurt moest keihard knokken om de imagoschade en het vertrouwen te herstellen. Dat is heel voortvarend opgepakt. Amper twee maanden na het vervelende voorval ontstond een nieuwe bewonersbeweging: G-buurt Moving Forward. Vrij snel, lerend van de tegenslagen, heeft deze groep bewoners de handen ineen geslagen om te herpakken en met nieuwe en positieve energie verder te gaan met de buurtactiviteiten.Zo treden ze samen als community de toekomst positief tegemoet.

Een jaar van veerkracht en doorpakken

De nieuwe groep bewoners heeft hard gewerkt om er voor te zorgen dat activiteiten door konden gaan. Zo zijn er tal van buurtbijeenkomsten georganiseerd en kwam er een feestelijke ‘Dag van de G-buurt’ met schoonmaakacties, sport en spel en diverse activiteiten voor alle leeftijden.

Toen ik het nieuws hoorde was ik enorm geschrokken. Wij hebben meteen actie ondernomen, aangifte gedaan en wilden de boel bij elkaar houden. We wisten al snel dat we verder wilden. Wat mij drijft om onderdeel te zijn en blijven van G-buurt Moving Forward is de gemeenschap. Ik wil een gemeenschap opbouwen die er voor elkaar is en met elkaar samen activiteiten onderneemt.” aldus Delano Hoost (buurtbewoner)

“Ik wil een gemeenschap opbouwen die er voor elkaar is en met elkaar samen activiteiten onderneemt.”

In het afgelopen jaar zijn er ook nieuwe bewoners betrokken bij G-buurt Moving Forward die zich willen inzetten voor de buurt. Zo is er contact gezocht met buurtbewoner Maartje Bos. “We ontdekte dat het om een collectief trauma ging, dus dat vergt ook een collectief rouwen. We hebben iedereen ruimte te geven om zijn zegje te kunnen doen. Veerkracht gaat om het herstellen, daar leer je van. Door samen te werken en krachten te bundelen bereiken we zoveel meer. Dat doen we met liefde.” aldus Maartje Bos (buurtbewoner/ Ibu Bos)

Het afgelopen jaar is veel tijd en aandacht besteed aan het (fysiek en digitaal) bij elkaar brengen van bewoners en organisaties om te praten en zo te herstellen van het buurttrauma. De activiteiten en de transparantie van de hernieuwde organisatie hebben een positief effect gehad, er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan.

De toekomst positief tegemoet

De organisatie ziet de toekomst daarom positief tegemoet. Op basis van ‘co-creatie’, waarbij bewoners hun input en ideeën samen vormgeven voor de buurt, is er een manifest opgesteld. Dit manifest is de basis voor G-buurt Moving Forward met daarin de kernwaarden voor een duurzame en inclusieve G-buurt.

We hebben met elkaar gesproken. Het was zoeken, kijken wat we gaan doen. Door te praten met elkaar en elkaar te ondersteunen en helpen zijn we er doorheen gekomen, het was niet makkelijk, we hebben er voor gevochten. Ik heb vertrouwen in Moving Forward” aldus Hille Starke (buurtbewoner/ Stichting Kelly en Shelly)

We proberen steeds gestructureerder te werken en te meten. Zo komen wij meer van elkaar te weten en kunnen we beter actie ondernemen. Ik kijk uit naar het volgende jaar!” aldus Sherina Chikoe (buurtbewoner)

We all have the same aim, the same goal, we are all looking forward to make the G-buurt Moving Forward a great community for everyone.” aldus Naomi Wilson (buurtbewoner)

Meer weten over activiteiten in de G-buurt?

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een zomerprogramma. Wil je meer weten over de werkwijze of wil je zelf iets voor de G-buurt betekenen? Houdt dan de Facebookpagina van G-buurt Moving Forward in de gaten of neem per e-mail contact op met de organisatie: gbuurtmovingforward@gmail.com

G-buurt Moving Forward 1 jaar

Op 3 juni 2021 bestond G-buurt Moving Forward 1 jaar! Kijk hier de feestelijke New Metropolis Zuidoost uitzending terug:  (Moderatie door !WOON). !WOON is betrokken bij het ontstaan en de vorming van G-buurt Moving Forward vanuit de rol van ondersteuner van het Buurtbudgetten traject.

Nieuws uit de Ontwikkelbuurten

Regelmatig geven wij een update vanuit onze dagelijkse praktijk (het ondersteunen van bewonersgroepen). Wilt u weten wat wij voor u kan betekenen, lees meer op onze pagina of neem contact met ons op. Ons team is actief in de ontwikkelbuurten in Noord, Nieuw West en Zuidoost.

Menukaart voor bewoners(groepen) in de buurt

Artikel delen:

!WOON