Loden leiding zien is huur verlagen: nieuw beleid

13 juli 2021

Zojuist is het nieuwe beleid van de Huurcommissie openbaar geworden. Wie een procedure indient over loden leidingen hoeft geen loodtest meer uit te voeren.  Alleen het kunnen zien van de loden leidingen en het schriftelijk melden ervan bij de verhuurder is afdoende om een gebrek aan te tonen. Het is dan aan de verhuurder om te bewijzen volgens een bepaald bemonsteringsprotocol, namelijk de proportionele bemonstering, dat er geen probleem is. Dat zal meestal niet lukken dus vanaf nu geldt dan een korting van 60% op de huur zolang de loden leidingen niet zijn vervangen.

Daar waar leidingen niet zichtbaar zijn, is een bemonstering nog wel nodig. De norm is door de huurcommissie verlaagd tot 5 ug/l en dit mag bepaald zijn op basis van de RDT- of stagnatiemethode. Het langdurig laten doorstromen van de leidingen voor monstername is dus geen onderbouwing dat er geen probleem is.

Een grote stap vooruit, maar we zijn er nog niet

Dit is een grote stap voorwaarts, maar we zijn er nog niet, aldus Oscar Vrij, Stichting !WOON. “We treffen nog steeds verhuurders, waaronder ook grotere zoals makelaars Fris en Hoen die menen dat een loden leiding geen probleem is en de doorstroommethode gebruiken om onder de norm te komen. Bij de doorstroommethode wordt de kraan een tijdje open gezet. In de regel wordt dan de laagst denkbare waarde gemeten. Die methode accepteert de Huurcommissie nu niet meer.”

Sommige verhuurders zullen hun beleid voor loden leidingen moeten aanpassen. Makelaar Fris schreef nog onlangs namens de grotere verhuurder Almade: “Conform de regelgeving is de norm dat een watertap punt maximaal 10 microgram per liter mag afgeven. Dit mag ook behaald worden nadat er doorgespoeld is. Wij kunnen een test uit laten voeren waar men de waarde voor gebruik en na doorspoelen meet.”

Verhuurder Hoen schreef namens de grote investeerder Blackstone: “….. dat er weinig looddeeltjes in het water zitten. Doordat het onder de Nederlandse norm is, is verder onderzoek niet noodzakelijk”. Dat bleek toch iets anders te liggen. Een bemonstering in opdracht van !WOON leverde een extreem hoge waarde van 132 microgram per liter, ofwel 26 x de waarde die de Huurcommissie nu hanteert.

Inventarisatie loden leidingen loopt achter

Een ander probleem is dat nog niet alle verhuurders de opsporing van loden leidingen structureel in gang hebben gezet. Dit terwijl de loodkwestie al sinds oktober 2019 de lokale, regionale en soms landelijke media bezig houdt. Daarbij heeft de minister deze wijziging al in juli 2020 aangekondigd. Sommige verhuurders wachten met opsporen tot er een huurder klaagt. Het vreemde gevolg kan dan zijn dat in het ene trappenhuis wel het lood wordt vervangen, in het andere niet. Totdat ook daar iemand aan de bel trekt en een schriftelijke melding doet.

Toelichting op het nieuwe beleid in het Gebrekenboek van de Huurcommissie

“Gebrek Qd3 Is gewijzigd in: Het leidingwater van de inpandige drinkwaterinstallatie in de woonruimte heeft op een tappunt een gemiddelde loodverontreiniging van meer dan 5 microgram per liter. De toelichting is aangepast: Tenzij loden leidingen visueel zichtbaar zijn, is het aan de verzoeker om aan te tonen dat sprake is van een te hoge concentratie van lood in het drinkwater.De concentratie van lood in het drinkwater kan worden aangetoond door middel van de proportionele meetmethode. Deze methode staat beschreven in het memo ‘Advies monsternamestrategie opsporen loden leidingen’ en houdt in dat gedurende een week een fractie van de hoeveelheid water die wordt gedronken (5%), bij de betreffende kraan verzameld en geanalyseerd op lood. Vooruitlopend op een praktisch toepasbare manier om deze proportionele methode uit te voeren wordt ook een meting door een erkend laboratorium opbasis van de RDT*of stagnatiemethode* voldoende geacht om overschrijding van de 5 microgram per liter norm aannemelijk te maken.” (Pagina 5, toelichting op het nieuwe beleid in het Gebrekenboek van de Huurcommissie per 1 juli 2021  (pdf)

Lood in drinkwater – loden leidingen – stappenplan

Artikel delen:

!WOON