Onafhankelijke gespreksleider helpt in Couperusbuurt

08 juli 2021

In de Couperusbuurt in Nieuw-West bespreken bewoners en beroepskrachten het beheer van de buurt. Het verbeteren en renoveren van de buurt is een lang traject waarbij, bewoners niet direct resultaten zien. Om ook in de huidige situatie voor verbeteringen te zorgen is een leefbaarheidsoverleg gestart. Dat pakt problemen met leefbaarheid en veiligheid in het hier en nu aan. Het overleg bestaat, naast bewoners, uit verschillende partijen die actief zijn in de buurt zoals, politie, woningcorporaties en de gebiedsmakelaar. Daarbij hebben ze !WOON gevraagd een onafhankelijke gespreksleider te leveren en dat blijkt goed te werken.

Onafhankelijke rol

Tijdens de eerste overleggen werd het al snel duidelijk dat er een onafhankelijke gespreksleider noodzakelijk was om het overleg in goede banen te leiden. Francis Bock van team ontwikkelbuurten van !WOON is gevraagd om die rol te vervullen. Francis heeft wel contacten in de buurt, maar geen belang bij de verschillende partijen. Dat waarborgt de onafhankelijkheid. Vanuit alle partijen is er positief gereageerd op de rol van !WOON bij het overleg. Zo zegt de vertegenwoordiger van Stadgenoot:

!WOON doet dit voortreffelijk. De medewerkster is accuraat, legt goed verslag en is goed in contact met de bewoners. Ze probeert problemen die er zijn op te lossen en mensen aan te spreken. Mensen vertrouwen haar en ze is als persoon heel precies

Een lid van de bewonerscommissie ziet het als volgt:

“In de Couperusbuurt is een leefbaarheidsoverleg met onder andere bewoners, handhaving, Stadgenoot en het stadsdeel. Er moet echt iets gebeuren hier, het is een zwijnenstal. Ik heb vaker in dit soort overleggen gezeten, maar er komt nooit iets uit. De moed zakt je in de schoenen. Voor het huidige overleg levert !WOON de voorzitter. Ik verwacht daar wel wat van. Je weet nooit waar je aan moet kloppen, en ik denk dat !WOON dat wel weet. Ze zitten er neutraal, maar met power in.”

Meer informatie

Wil je meer informatie over hoe !WOON kan optreden als onafhankelijke partij in jouw buurt? Bekijk onze menukaart voor meer informatie. Team Ontwikkelbuurten van !WOON informeert, adviseert en ondersteunt groepen bewoners. Dit doen we proactief, het team is zowel digitaal als in persoon bereikbaar en werkt samen met organisaties in de wijk aan oplossingen.

Wil je dat !WOON ook jouw bewonersgroep advies of ondersteuning biedt? Neem dan contact op met onze medewerker in het desbetreffende stadsdeel:

Noord: Isa van Bossé, i.vanbosse@wooninfo.nl
Nieuw West: Hamid Bouz, h.bouz@wooninfo.nl
Zuidoost: Lenny Bijker, l.bijker@wooninfo.nl

Nieuws uit de Ontwikkelbuurten

Regelmatig geven wij een update vanuit onze dagelijkse praktijk (het ondersteunen van bewonersgroepen). Wilt u weten wat wij voor u kan betekenen, lees meer op onze pagina of neem contact met ons op. Ons team is actief in de ontwikkelbuurten in Noord, Nieuw West en Zuidoost.

Menukaart voor bewoners(groepen) in de buurt

Artikel delen:

!WOON