Bewoners betrekken bij Masterplan Nieuw-West

foto bij artikel over rol bewoners Masterplan Nieuw-West

17 augustus 2021

Bewonersplatform Sierpleinbuurt uit Nieuw-West riep de hulp van !WOON in. Ze willen structureel bij het Masterplan voor hun buurt betrokken zijn. Logisch, want Masterplan Nieuw-West is een 20-jarige aanpak voor de verbetering van leefbaarheid en veiligheid. ‘Het platform wil met bewoners uit Nieuw-West nadenken over wat er nodig is om het stadsdeel duurzaam te verbeteren. Vervolgens nodigen bewoners de andere betrokkenen uit om naar hun plannen te luisteren en hier samen over in gesprek te gaan’, aldus Hamid Bouz (Participatieadviseur Ontwikkelbuurten bij !WOON).

Structurele rol bewoners

Het Masterplan bevat lange termijn doelstellingen die voor bewoners van belang zijn en gaat over wonen, veiligheid, leefomgeving, duurzaamheid, etcetera. Het initiatief is gestart vanuit een brede alliantie bestaande uit maatschappelijke organisaties, bewoners, ondernemers, gemeente Amsterdam en het Rijk. In Stadsdeel Nieuw- West is het Masterplan in de maak, in Zuidoost ligt al een Masterplan. !WOON zorgt ervoor dat de bewoners structureel bij de ontwikkeling van het Masterplan worden betrokken.

‘Wij als buurtplatformen en actievelingen willen ook iets inbrengen. Je wil dat mensen vanuit de haarvaten betrokken raken bij het Masterplan. Wij vinden dat wij als buurtbewoners zeggenschap en middelen moeten krijgen, zodat we bewonersparticipatie mogelijk kunnen maken vanuit die haarvaten. Dan kun je samen, buurtbewoners en de gemeente, aangeven hoe wij vinden dat het Masterplan eruit moet zien, en dan moet je het gaan doen!’, aldus Sumadi Bambang Oetomo van Platform Sierpleinbuurt.

Meer over het Masterplan Nieuw-West

Er is een voorlopige ‘60% versie’ van het Masterplan Nieuw-West, eind 2021 wordt het volledige plan gepresenteerd. Lees de eerste conceptversie: https://www.amsterdam.nl/nieuws-nieuw-west/schrijf-mee-masterplan-nieuw-west/

Deelnemen of meer informatie?

Wil je je als bewoner of bewonersorganisatie aansluiten bij dit initiatief of meer informatie, neem dan contact op met Hamid Bouz, h.bouz@wooninfo.nl

Meer info over Masterplan Zuidoost

Het volledige plan is hier beschikbaar.

Nieuws uit de Ontwikkelbuurten

Regelmatig geven wij een update vanuit onze dagelijkse praktijk (het ondersteunen van bewonersgroepen). Wilt u weten wat wij voor u kan betekenen, lees meer op onze pagina of neem contact met ons op. Ons team is actief in de ontwikkelbuurten in Noord, Nieuw West en Zuidoost.

Menukaart voor bewoners(groepen) in de buurt

Artikel delen:

!WOON